Mám sen

Zadejte žáků elearningovou aktivitu vhodnou zejména pro distanční vzdělávání. V této aktivitě se žáci prostřednictvím filmových svědectví pamětníků seznámí s historií obřanského boje proti rasové segregaci. Žákům aktivita zabere přibližně 90 minut práce na počítači. Nemusejí ji vykonat najednou, ale mohou se k ní vracet.

Popis:
V této aktivitě se studenti seznámí s americkým hnutím za občanská práva a s problémem rasové diskriminace a rasismu. Cílem této aktivity je zvýšit povědomí o kořenech situace ve Spojených státech a nastínit historii tamního hnutí za občanská práva. Studenti budou analyzovat a interpretovat primární zdroje, svědectví pamětníků a archivní filmy.

Úvodní stránku aktivity "Mám sen" naleznete ZDE

Obsah aktivity
V rámci této aktivity studenti:
• přemýšlejí o zásadách rovnosti, jak jsou popsány v Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických
• uvažují o hnutí za lidská práva, které vedl Martin Luther King, a o jeho vlivu na občany USA
• poznají, jaký efekt má osobní prožitek diskriminace
• zkoumají roli a odpovědnost jednotlivce v boji s diskriminací, jak v minulosti tak dnes
• prohlubují svou dovednosti spojené s mediální a digitální gramotností


Žákům můžete IWitness aktivitu zadat domů, nebo po zrušení karantény v počítačové učebně během výuky. Nebo ji ukažte studentům přímo v hodině přes dataprojektor.

Martin Šmok vám v instruktážních videích poradí jak pracovat s elearningovou platformou IWitness. Odpoví na otázky jak se registrovat, jak vytvořit třídu a jak zadávat a stavět aktivity. Návod, jak s platformou IWitness naleznete ZDE

Vzdělávací aktivita využívá svědectví pamětníků z databáze Archivu vizuální historie (VHA) spravovaný Univerzitou Jižní Kalifornie Shoah Foundation (USC SF).

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství.

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky