Trestní právo: Jak zohledňovat následky trestné činnosti při ukládání trestu?

Lekce vychází z přednášky Jakuba Drápala, který vystudoval kriminologii na Cambridge a dnes se zabývá tresty a trestní politikou.
Často zažíváme zhrození nad výší nějakého trestu nebo naopak na dostatečném nepotrestání nějakého druhu chování. Zaplní se titulní stránky, u piva je co řešit a lidé cítí, že prožívají spravedlivé rozhořčení. Jenže je tohle ta debata, kterou máme vést, tzn. hádat se pouze o výši trestu? Nedlužíme si taky debatu, kde budou padat následující otázky?
Jak zjistíme, že posttraumatická porucha vznikla ryze z jednání nebo z dalších 6 problémů? Jsou ji znalci schopni skutečně izolovat? Zásada in dubio pro reo soudci velí při pochybnosti stranit obžalovanému. Trestáme jednání nebo následky trestné činnosti? Pachatel dopad své trestné činnosti předem nezná. Chceme viníky přísně trestat nebo věříme v další šance?
Mají soudci mít nějaké návody, jak při vynesení trestu postupovat nebo je dobře, že mají volnou ruku? A nevadí nám pak že v jednom městě za stejnou trestnou činnost dostanu trest podmíněný, kdyžto v dalším nepodmíněný?

Přesuneme se s žáky na nechvalně známý železniční přejezd ve Studénce, žáci pracují s případy, kdy jednání bylo stejné, kdežto následky odlišné. Diskutujme, nakolik následky v procesu stanovování trestu zohledňovat.

Přejeme Vám plodnou debatu s Vašimi žáky. V případě, že byste potřebovali podporu odborníka, vřele doporučujeme přednášku:

Jakub Drápal: Jak trestáme
https://www.youtube.com/watch?v=PUnh6HM_1aw

Část, kterou doporučujeme k lekci, odrazovým můstkem k tématu je trestání znásilnění:
https://youtu.be/PUnh6HM_1aw?si=aMyf0yf_RenJEhA2&t=1662

Jakub Drápal vystudoval práva v Praze a kriminologii v Cambridge. Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR; v současné době působí jako post-doc na Univerzitě v Leidenu. Zabývá se ukládáním trestů, trestní politikou a
vězeňstvím, přičemž se zaměřuje zejména na země postkomunistické Evropy. Takřka všechny články, které napsal, jsou volně k dispozici na jeho webu: https://sites.google.com/view/jakub-drapal
Jakub Drápal je také autor aplikace: https://jaktrestame.cz/

 

S přáním úspěšného a inspirativního vyučování,
Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:
https://www.obcankari.cz/podporte-nas

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám.

YouTube video: 
Jakub Drápal: Jak trestáme?
Jakub Drápal: Jak trestáme?
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky