Média a slepé skvrny

Lekce pracuje s textem knihy Slepé skvrny Daniela Prokopa, lze ji realizovat v hodinách sociologie nebo mediální výchovy. Využivá i literárních ukázek (Milovaná: Toni Morrison)

Anotace:

Lekce může (ale nemusí, lze ji realizovat samostatně) navazovat na aktivitu:
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-umeni-byt-vysoky-jen-kdyz-je-nekdo-na-kolenou

Lekce si klade za cíl seznámit žáky s jevem, kdy se užívá informace o etnickém původu nebo národnosti člověka bez logické souvislosti s popisovanou událostí. Cílem je, aby žáci byli schopni popspat situace, kdy je informace nutné užít a proč, také se ale byli schopni vymezit článkům, kdy odkazování k původu člověka je nesmyslné, nijak nesouvisí s medializovanou zprávou.
Knihu Slepé skvrny doporučujeme si koupit, odkaz ZDE

Klíčová slova:

Národ, etnikum, média

Průřezová témata:

Mediální výchova

Doporučený věk:

14 +

Délka:

45 minut

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!