Umění být vysoký, jen když je někdo na kolenou…

Více nežli o lekci se jedná projekt, který spojuje témata z dějepisu, literatury a zsv. Lze jej zadat žákům v době distanční výuky jako pololetní práci, kdy si prochází PPT, kde mají úkoly a odkazy.

Na aktivitu lze navázat:

1) https://www.obcankari.cz/edukacni-material-media-slepe-skvrny

2) https://www.obcankari.cz/edukacni-material-modrooci-versus-hnedooci

Lekce přibližuje období od přistání prvních lodí u pobřeží Severní Ameriky, které přivážely otroky, až do současnosti. Věnuje se tématu mimo jiné i chudoby (jako skryté formy otroctví), stejně tak se snaží přenést jednotlivé fenomény i do evropského nebo českého prostředí.
Pracuje s literárními ukázkami (Toni Morrison, Chaloupka strýčka Toma, Podzemní železnice)
i odbornými texty (Markéta Křížová, Daniel Prokop, Jan Beneš)
 

Projekt jsme s žáky započali četbou Toni Mrrison Milovaná: https://www.databazeknih.cz/knihy/milovana-volna-trilogie-milovana-63854

 

V celém rozsahu jsem aktivitu realizovala s žáky IB (septima).

Doporučený věk:

14 +

Délka:

Lze si aktivitu projít a připravit buď jako hodinovou lekci (využiji jen některé odkazy nebo pracovní listy), několikahodinovou lekci, popřípadě pololetní práci. Vše je na vás:).


Postup:

Procházíme PPT, kde je vždy popsáno, co má učitel i žáci dělat, odkazy na videa, texty i pracovní listy.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!