Umění být vysoký, jen když je někdo na kolenou…

Více nežli o lekci se jedná projekt, který spojuje témata z dějepisu, literatury a zsv. Lze jej zadat žákům v době distanční výuky jako pololetní práci, kdy si prochází PPT, kde mají úkoly a odkazy. Doporučujeme zhlédnout i přednášku Jana Beneše (Letní škola Občankářů 2021): Sonda do současné americké společnosti: https://www.youtube.com/watch?v=f6OrJxUThLM - v příloze je i PPT k přednášce, úzce souvisí s tématem lekce/projektu.

Na aktivitu lze navázat:

1) https://www.obcankari.cz/edukacni-material-media-slepe-skvrny

2) https://www.obcankari.cz/edukacni-material-modrooci-versus-hnedooci

Lekce přibližuje období od přistání prvních lodí u pobřeží Severní Ameriky, které přivážely otroky, až do současnosti. Věnuje se tématu mimo jiné i chudoby (jako skryté formy otroctví), stejně tak se snaží přenést jednotlivé fenomény i do evropského nebo českého prostředí.
Pracuje s literárními ukázkami (Toni Morrison, Chaloupka strýčka Toma, Podzemní železnice)
i odbornými texty (Markéta Křížová, Daniel Prokop, Jan Beneš)
 

Projekt jsme s žáky započali četbou Toni Mrrison Milovaná: https://www.databazeknih.cz/knihy/milovana-volna-trilogie-milovana-63854

 

V celém rozsahu jsem aktivitu realizovala s žáky IB (septima).

Doporučený věk:

14 +

Délka:

Lze si aktivitu projít a připravit buď jako hodinovou lekci (využiji jen některé odkazy nebo pracovní listy), několikahodinovou lekci, popřípadě pololetní práci. Vše je na vás:).


Postup:

Procházíme PPT, kde je vždy popsáno, co má učitel i žáci dělat, odkazy na videa, texty i pracovní listy.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Letní škola
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky