Očistit tělo národa aneb Eugenika v nacistickém Německu

RVP: Občanský a společenskovědní základ (sociologie, politologie, etika) - od Moniky Stehlíkové

Anotace:

Výkladová prezentace navazuje na elearningový kurz Občankářů a soustředí se na aplikaci eugenických teorií v Hitlerově Německu. Eugenika se zrodila jako důsledek rasových ideologií 19. století a těšila se velké popularitě v celém západním světě, především ve Skandinávii, USA a ve Velké Británii. Od počátku 20. století se novým silným trendem stal také důraz na hygienu a zdravý životní styl, v nacistickém Německu se transformoval do podoby tzv. pozitivní eugeniky, eugenika negativní se pak stala nástrojem pronásledování, týrání a vraždění lidí, kteří „hygieně národa“ nevyhovovali. Prezentace je doplněna třemi doprovodnými texty: 1) MÁ TO V KRVI ANEB O ČEM MLUVÍME, KDYŽ MLUVÍME O RASISMU rozvádí obsah prezentace, 2) článek MEZINÁRODNÍ EUGENIKA Daniela J. Kevlese popisuje zrod a rozšíření eugenického konceptu v západním světě na přelomu 19. a 20. století a 3) překlad článku z časopisu National Geographic PRO ROZLIŠOVÁNÍ RAS NEEXISTUJE ŽÁDNÉ VĚDECKÉ OPODSTATNĚNÍ – JE TO JEN UMĚLÁ NÁLEPKA.

Klíčová slova:
Rasové ideologie, rasa, eugenika, čistota, Akce T-4


Doporučený věk:
14+


Délka:
Závisí na zvolené vyučovací formě.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky