Očistit tělo národa aneb Eugenika v nacistickém Německu

RVP: Občanský a společenskovědní základ (sociologie, politologie, etika) - od Moniky Stehlíkové

Anotace:

Výkladová prezentace navazuje na elearningový kurz Občankářů a soustředí se na aplikaci eugenických teorií v Hitlerově Německu. Eugenika se zrodila jako důsledek rasových ideologií 19. století a těšila se velké popularitě v celém západním světě, především ve Skandinávii, USA a ve Velké Británii. Od počátku 20. století se novým silným trendem stal také důraz na hygienu a zdravý životní styl, v nacistickém Německu se transformoval do podoby tzv. pozitivní eugeniky, eugenika negativní se pak stala nástrojem pronásledování, týrání a vraždění lidí, kteří „hygieně národa“ nevyhovovali. Prezentace je doplněna třemi doprovodnými texty: 1) MÁ TO V KRVI ANEB O ČEM MLUVÍME, KDYŽ MLUVÍME O RASISMU rozvádí obsah prezentace, 2) článek MEZINÁRODNÍ EUGENIKA Daniela J. Kevlese popisuje zrod a rozšíření eugenického konceptu v západním světě na přelomu 19. a 20. století a 3) překlad článku z časopisu National Geographic PRO ROZLIŠOVÁNÍ RAS NEEXISTUJE ŽÁDNÉ VĚDECKÉ OPODSTATNĚNÍ – JE TO JEN UMĚLÁ NÁLEPKA.

Klíčová slova:
Rasové ideologie, rasa, eugenika, čistota, Akce T-4


Doporučený věk:
14+


Délka:
Závisí na zvolené vyučovací formě.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!