Osobnost - test osobnosti MBTI

Nabízíme Vám materiály využitelné při hodinách věnovaných psychologii. Pro žáky bývá vždy zajímavé dozvědět se v rámci psychologie něco o sobě. Nabídněte jim test osobnostní typologie. Odkazy obsahují link na testy MBTI, první v češtině, druhý, se zábavným kontextem, v angličtině.

Osobnostní typologie MBTI
s podtitulem "Každý jsme jedinečný a v tom je naše bohatství!"

Osobnostní a temperamentová typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je jednou z nejhojněji využívaných a trhem prověřených typologií s výbornou výpovědní hodnotou. Vychází z učení C.G. Junga a říká, že každý člověk má setrvalé dispozice, přirozený sklon, jednat v určitých situacích podobným způsobem, tzn. preferuje určitý způsob chování. Díky tomu jsou některé postupy v našem chování více rozvinuté než jiné a cítíme v nich větší míru komfortu i přirozené jistoty.
MBTI definuje 4 párové preference:

    extraverze - introverze (odkud bere naše psychika energii)
    smysly - intuice (jak získáváme informace z vnějšího světa; funkce vnímání)
    myšlení - cítění (jak informace zpracováváme; funkce rozhodování)
    usuzování - vnímání (naše veřejné chování)
    

V každém páru je vždy jedna preference dominantní a determinuje naše sklony k určitému způsobu jednání. Různou kombinací dominantních preferencí vzniká celkem 16 osobnostních typů, z nichž každý má zcela unikátní kombinaci preferenčních znaků, a tím pádem zcela unikátní charakteristiku osobnostního typu. MBTI dále definuje 4 temperamentové skupiny (strážci, hráči, racionálové a idealisté).

Temperamenty v MBTI jsou dobře intuitivně využitelné v praxi, snadno zapamatovatelné a pochopitelné. Právě kombinace osobnostního typu a temperamentové skupiny nám nabízí zajímavý vhled do osobnosti v její jedinečnosti, stejně jako vnáší světlo do prostoru vzájemných odlišností mezi jednotlivci, v němž se snažíme především posílit pozitivní náhled na fakt, že nejsme stejní a s humorem ukázat jak a proč se od sebe odlišujeme.

Typologie osobnosti MBTI je výborným prostředkem k:
    - rozvoji sebepoznání a schopnosti chápat druhé (rozumíme-li lépe sami sobě, rozumíme lépe i lidem kolem sebe)
    - poznávání a objevování vlastního potenciálu  (o co se mohu v sobě opřít, na co je naopak dobré dávat pozor)
Pro pracovní týmy je MBTI výborným prostředkem k podpoře vzájemného poznání, typologický workshop nabízí členům týmu vtipný a živý pohled na to, jak jsme každý jiný, jak se navzájem doplňujeme a potřebujeme, co si můžeme nabídnout pro efektivní spolupráci a vedeme účastníky ke vzájemnému respektu a pochopení, že každý jsme jedinečný.

http://www.agentura-signum.cz/soft-skills-kurzy/osobnostni-typologie-mbt...
 


Komentáře

Děkuji. Využiji materiál v hodině ZSV.
P. B.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!