Osobnost - test osobnosti MBTI

Nabízíme Vám materiály využitelné při hodinách věnovaných psychologii. Pro žáky bývá vždy zajímavé dozvědět se v rámci psychologie něco o sobě. Nabídněte jim test osobnostní typologie. Odkazy obsahují link na testy MBTI, první v češtině, druhý, se zábavným kontextem, v angličtině.

Osobnostní typologie MBTI
s podtitulem "Každý jsme jedinečný a v tom je naše bohatství!"

Osobnostní a temperamentová typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je jednou z nejhojněji využívaných a trhem prověřených typologií s výbornou výpovědní hodnotou. Vychází z učení C.G. Junga a říká, že každý člověk má setrvalé dispozice, přirozený sklon, jednat v určitých situacích podobným způsobem, tzn. preferuje určitý způsob chování. Díky tomu jsou některé postupy v našem chování více rozvinuté než jiné a cítíme v nich větší míru komfortu i přirozené jistoty.
MBTI definuje 4 párové preference:

    extraverze - introverze (odkud bere naše psychika energii)
    smysly - intuice (jak získáváme informace z vnějšího světa; funkce vnímání)
    myšlení - cítění (jak informace zpracováváme; funkce rozhodování)
    usuzování - vnímání (naše veřejné chování)
    

V každém páru je vždy jedna preference dominantní a determinuje naše sklony k určitému způsobu jednání. Různou kombinací dominantních preferencí vzniká celkem 16 osobnostních typů, z nichž každý má zcela unikátní kombinaci preferenčních znaků, a tím pádem zcela unikátní charakteristiku osobnostního typu. MBTI dále definuje 4 temperamentové skupiny (strážci, hráči, racionálové a idealisté).

Temperamenty v MBTI jsou dobře intuitivně využitelné v praxi, snadno zapamatovatelné a pochopitelné. Právě kombinace osobnostního typu a temperamentové skupiny nám nabízí zajímavý vhled do osobnosti v její jedinečnosti, stejně jako vnáší světlo do prostoru vzájemných odlišností mezi jednotlivci, v němž se snažíme především posílit pozitivní náhled na fakt, že nejsme stejní a s humorem ukázat jak a proč se od sebe odlišujeme.

Typologie osobnosti MBTI je výborným prostředkem k:
    - rozvoji sebepoznání a schopnosti chápat druhé (rozumíme-li lépe sami sobě, rozumíme lépe i lidem kolem sebe)
    - poznávání a objevování vlastního potenciálu  (o co se mohu v sobě opřít, na co je naopak dobré dávat pozor)
Pro pracovní týmy je MBTI výborným prostředkem k podpoře vzájemného poznání, typologický workshop nabízí členům týmu vtipný a živý pohled na to, jak jsme každý jiný, jak se navzájem doplňujeme a potřebujeme, co si můžeme nabídnout pro efektivní spolupráci a vedeme účastníky ke vzájemnému respektu a pochopení, že každý jsme jedinečný.

http://www.agentura-signum.cz/soft-skills-kurzy/osobnostni-typologie-mbt...
 


Komentáře

Děkuji. Využiji materiál v hodině ZSV.
P. B.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky