V síti (dez) informací

Sborník pracovních listů - V síti (dez)informací

Lekce vznikla na základě poslechu přednášek a debat tří předních odbornílů na dezinformace, radikalizaci, konspirace a populismus (Marie Heřmanová, Jan Charvát, Josef Šlerka):

https://www.youtube.com/watch?v=xOo538VNSsQ (v textu níže je video rozděleno na kapitoly)

Kapitoly:
Populismus (Jan Charvát) 

Konspirační teorie (Marie Heřmanová)

Konspiritualita (Marie Heřmanová)

QAnon (Jan Charvát)

Atlas konspirací (Josef Šlerka)

Radikalizace (Jan Charvát)

Debata k tématu radikalizace (Josef Šlerka a Jan Charvát)

Dehumanizace jako dezinformační taktika - Příklad uprchlické krize (Marie Heřmanová)

Závěrečná debata - shrnutí podstatného (Marie Heřmanová, Jan Charvát, Josef Šlerka)

Anotace lekcí:

Připravili jsem pro vás sborník pracovních listů, které vycházejí z knihy Jiřího Táborského V síti (dez) informací. Jedná se jednoduché aktivity formou pracovních listů, které rozebírají knihu člověka, který se profesně zabývá manipulací a lží v mediích. Ideální do hodin ZSV, OV, ČJ nebo mediální výchovy. Témata pracovních listů jsou různá a nenavazují na sebe, můžete s žáky projít jen některé a na přeskáčku. Úkoly vychází z publikace, z části pojmenované Jak měnit realitu. Sborník vždy obsahuje vyplněný a komentovaný pracovní list pro učitele. Komentář v pracovním listu pro učitele je výtažek z knihy, který dává jev do souvislostí s různými experimenty, popřípadě mediálními kauzami. 
 

Témata jednotlivých pracovních listů:
1PL - falešný výzkum (soubor nazván experiment, kdybyste používali digiverzi, ať žákům název příliš neradí)
2PLA i B + 3PL - technika rámování
4PL - falešná analogie
5PL – konfirmační zkreslení
6PL - falešná pravidla, falešné úsudky
7PL -   Jak se rozhodujeme? aneb  Heuristika reprezentativnosti, dostupných tvrzení, ukotvení
8PL - děravá paměť
9PL - síla předsudků
10PL - kognitivní dissonance (v životě, reklamě i propaganda)
11PL- falešné závěry


(úvod autora):
……..Tohle není kniha o hloupých lidech. Není ani o lidech s nějakou vážnou duševní poruchou, která by je vyřazovala z běžného života. Je o vás, o vašich kamarádech, známých a příbuzných. A jakkoli se mi to nemusí líbit, je také o mně a o lidech kolem mě. Všichni jsme nějakým způsobem ovlivnitelní manipulací ve formě propagandy, dezinformací, reklam či různě ohnutých zpráv mediích
Klíč k pochopení toho, proč občas jednáme naprosto iracionálně, se nachází v naší hlavě. A právě o ní je většina této knihy. Zjistíte, jak vznikají vaše úsudky, názory a postoje. A třeba mi dáte za pravdu, že mnoho racionality v tom není. Velký prostor jsem věnoval i tomu, proč se dokážou lidé, kteří jsou v normálním životě zcela bezproblémoví a neagresivní, v jistých situacích chovat s nepochopitelnou brutalitou a nenávistí. Také zjistíte, jakou roli v tom hraje propaganda a jak těchto slabin zneužívá.

DOPORUČUJEME SI KNIHU KOUPIT: https://www.knihkupectvipant.cz/v-siti-dezinformaci

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky