Vývojová psychologie, ekonomie, sociologie a stáří

Nebudu chodit kolem horké kaše: tahle metodika vznikla proto, že jsem na webových stránkách Českého rozhlasu objevila kalkulačku přístupu ke stáří a s ním související Manuál přípravy na stáří pro občany. Psychologie, sociologie, právo, ekonomie, tam všude se to dá použít.

Když se chci v hodině věnovat stáří a mezigenenrační soudržnosti, s jistotou používám metodiku Jednoho světa na školách Hiphop-erace. Jste-li v časovém omezení a chcete se stáří věnovat například v ekonomii nebo sociologii jako odrazový můstek pro téma nutnosti důchodové reformy, může se vám hodit metodika naše. 

V příloze kromě odkazů na prezentaci, pracovní list, kalkulačku, manuál, metodiku JSNS přidávám i odkaz na stránku MUNI o ageismu a odkaz na video, které lze využít pro CLIL.

Pro přehlednost doporučuji začít otevřením prezentace, která vás metodikou provede.

 

YouTube video: 
 Co znamená být starý
Co znamená být starý
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!