SKANDÁL! (Kontroverzní umění a jak ho snášíme)

Lekce vznikla ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd. Vychází z přednášky dr. Tomáše Koblížka, Zakázané umění. Otázka cenzury z hlediska současné filosofie a estetiky, kterou naleznete v odkazu.

Anotace
RVP: Občanský a společenskovědní základ, čeština, etika, mediální výchova, dějiny umění
Aktivita se soustředí na obsah termínu “kontroverzní umění”, svobodu uměleckého vyjádření a schopnost vnímat a chápat různé postoje a motivace aktérů, kteří vstupují do často i vášnivých debat o vhodnosti uměleckého díla. Žáci pracují s odkazy na čtyři konkrétní umělcká díla, jejichž produkci provázela poměrně bouřlivá veřejná debata: eroticky explicitní úryvek ze sbírky Egona Bondyho, fotografie z divadelního představení Naše násilí, socha růžového králíka požírajícího člověka a úryvek z Kocoura Mikeše. Není nutné využít všechny příklady, úkoly jsou ve všech případech stejné.
Růžový králík je realizovatelný od prvního ročníku, Bondy je velmi otevřený včetně vulgarismů a hodí se pro starší studenty poučené o podstatě umění, Mikeše zvážíme, pokud máme romské žáky nebo víme o rasistickém potenciálu některých žáků. Nejkomplikovanější je hra Vaše násilí, naše násilí, kde se jednak pracuje s obrazem znásilnění, jednak může zraňovat žáky z křesťanských rodin.
Plnou verzi vzhledem k citlivému obsahu proto doporučujeme jen žákům posledních ročníků středních škol, s nimiž máme vztah založený na vzájemné důvěře.

Autorka: Monika Stehlíková

Klíčová slova:
Svoboda slova, umělecká svoboda, cenzura

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, mediální výchova

Doporučený věk:
17+ v případě úplné verze, 12+, pokud pracujeme jen s lidožravým králíkem

Délka:
1 – 3 hodiny podle zvolené varianty

Anotace přednášky:

dr. Tomáš Koblížek, Zakázané umění. Otázka cenzury z hlediska současné filosofie a estetiky
V březnu 2022 se nakladatelství Argo rozhodlo dále nepublikovat české překlady románů Sergeje Lukjaněnka z důvodu autorovy podpory ruské invaze na Ukrajině. Tento případ poukazuje na nové téma v debatách o cenzuře. Zatímco dosud byly cenzurní zásahy motivované především problematickým obsahem díla (např. rasistickými názory autorů vyjadřované v díle), nyní se debata o cenzuře dotýká i případů, kdy je šíření díla omezováno kvůli kontextu jeho vzniku (např. malba Dany Schutz Open Casket byla kritizována za to, že se nevhodně inspiruje fotografií černošské oběti lynčování).
Přednáška se zaměří na cenzuru založenou jak na obsahu tak i na kontextu vzniku díla. Vedle zahraničních kauz se bude věnovat i debatám v ČR (příkladem budiž debata o písni Marka Ztraceného Stává se to i v lepších rodinách, která se zdá relativizovat závažnost aktu znásilnění, nebo album Xaviera Baumaxy f!asco, v souvislosti s nímž se hovořilo o homofobii). Přednáška položí i otázky: Je vyjadřování například nenávistných názorů v umění přípustnější než třeba v politické debatě? Je problematický kontext vzniku díla legitimním důvodem pro cenzurování díla samotného? Jaká rizika se pojí s omezováním a neomezováním šíření některý uměleckých děl? Je umělecká hodnota díla snižována problematickým obsahem, který vyjadřuje?

YouTube video: 
dr. Tomáš Koblížek, Zakázané umění. Otázka cenzury z hlediska současné filosofie a estetiky
dr. Tomáš Koblížek, Zakázané umění. Otázka cenzury z hlediska současné filosofie a estetiky
PřílohaVelikost
PDF icon Metodika1.14 MB
PDF icon PL1 - Bondy289.48 KB
PDF icon PL 1 - Ježíš547.24 KB
PDF icon PL 1 - Králík488.34 KB
PDF icon PL 1 - Mikeš341.54 KB
PDF icon PL 2 - Bondy1.08 MB
PDF icon PL 2 - Ježíš1.08 MB
PDF icon PL 2 - Králík1.09 MB
PDF icon PL 2 - Mikeš1.08 MB
Spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky