Gender, věk a nerovnosti v životním běhu

Nabízíme Vám pracovní list Mgr. Lucie Vidovićové, Ph. z Fakulty sociálních studií MU Brno na téma Gender, věk a nerovnosti v životním běhu, který vznikl jako součást tříletého projektu „Schools of Equality – Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.

Problematika věku, genderu a spojených předsudků, stereotypů, rizik diskriminace a špatného zacházení jsou velmi komplexní oblastí. Lze na ni nahlížet jako na výslednici mnoha vlivů působících na několika úrovních, kde je velmi obtížné přesně rozeznat příčiny a důsledky. V jistém slova smyslu se tak jedná o oblast, ve které neexistují správné odpovědi. Cíle výuky by měly vést především k poukázání na existenci stereotypů a předsudků, jejich uvědomění a artikulaci. Proti stereotypům bojujeme ukazováním na heterogenitu, tedy: ne že by někteří senioři a seniorky nebyli nemocní, osamělí, institucionalizovaní nebo chudí, ale nejsou takoví ve většině, a už vůbec nejsou takoví všichni.

Pracovní list obsahuje praktická cvičení a aktivity, která mohou učitelům pomoci uchopit tato citlivá téma ve výuce.

PřílohaVelikost
PDF icon Pracovní list387.8 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!