Sledujte sociopress.cz

V hodinách sociologie už nejste odkázáni pouze na Sociologii Anthonyho Giddense! Stránky Sociopress.cz nabízí nepřeberné množství materiálu, který žáky určitě zaujme.

Sociopress.cz je internetový magazín studentů sociologie na Fakultě sociálních věd UK. Jeho hlavním cílem je seznamovat veřejnost a média s výsledky známých i méně rozšířených sociologických výzkumů a poukazovat na současné společenské trendy na základě vlastních analýz. Zvýšený důraz věnuje korektní interpretaci analyzovaných dat, která v mediálních výstupech mnohdy ustupuje do pozadí.

Link na web naleznete v odkazech.
 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky