Sociologie v karanténě

Jak naučit žáky sociologicky myslet na dálku?

Pro žáky prvního ročníku je pojem sociologie prázdné slovo. Možná jste s nimi stihli probrat pár pojmů, nastínit předmět studia, co když ale víte, že jim chybí debaty a diskuze nad sociologickými problémy, aby pochopili, čeho se tato věda týká?

Nabízíme práci s videem z DVTV, kde sociolog Daniel Prokop rozmlouvá s Martinem Veselovským o své knize Slepé skvrny. Pracovní název Peklo, protože to nebude nic lehkého.

Jako matka šestnáctiletého syna vím, jak jeho věková kategorie uvažuje, s jakými pojmy pracuje a co ji zajímá. Tento materiál stojí zcela mimo. Nicméně pevně doufám, že námaha potřebná už jen k samotnému dekódování smyslu otázek udělá jejich mozkům dobře.

Podívejte se na prvních osum minut videa a máte 90 minut na odpovědi. Používejte internet. To je zadání, které příští úterý dostanou moji žáci online. 

Jak budu hodnotit? Mám v záloze tři varianty. Určitě nebudu číst všechno. Buď vyberu pár prací, které ohodnotím s velkou váhou, nebo jen některou otázku s menší váhou nebo dám všem jedničku za samotnou námahu s vypracováním úkolu. Jak byste postupovali vy?

Opravovat práci budu pomocí komentovaného videa, které vytvořím v programu screen cast o matic.  Jak byste postupovali vy?

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/prokop-babisuv-optimismus-je-falesny-stat...

 

 1. Kdo je autorem knihy Slepé skvrny?
 2. Co je slepá skvrna?
 3. Jakými sociologickými tématy se kniha zabývá?
 4. Proč tyto problémy sociolog přirovnává ke slepým skvrnám?
 5. V ČR jen 9 procent chudých lidí. To je fakt. Výrok, že je to nejméně v Evropě, je však matoucí. Proč? Odpověď souvisí s tím, jak se tento údaj počítá. Vysvětlete.
 6. Sociolog pro vysvětlení výpočtu chudoby používá pojem MEDIÁNOVÝ PŘÍJEM. V čem se liší mediánový příjem od příjmu PRŮMĚRNÉHO? 
 7. Sociolog zmiňuje dva příklady soc. skupin postižených chudobou, každý na základě jiného kritéria. Matky samoživitelky a obyvatele karlovarského či ústeckého kraje. Zformulujte, na základě jakých kritérií tedy můžeme chudobu ze sociologického hlediska studovat.
 8. Napadne vás další kritérium, na základě kterého by se mohla chudoba studovat?
 9. Stoupá míra chudoby?
 10. Co bychom měli udělat, aby se chudoba ve společnosti snížila i tam, kde v naší celkově stále bohatší společnosti přetrvává? Podle autora knihy změnou výběru daní z příjmu a daně z majetku. Která daň by se měla snížit? Z příjmu (výplata) nebo z majetku (domu, lesa…)? Která daň by se měla zvýšit? Z příjmu nebo z majetku?
 11. Proč?
 12. Ve videu je zmíněna výše minimální mzdy. Jak vysoká brzy bude?
 13. Výše minimální mzdy je uvedena jako čistá mzda neboli částka očištěna od daně? Nebo jako hrubá mzda, která na výplatní pásce bude nižší, protože se z ní zaplatí daň z příjmu a další sociální odvody?
 14. Pokud by se zvýšilo zdanění majetku, přineslo by to pozitivní externality. Co tento pojem znamená?
 15. Jako příklad pozitivních externalit při zvýšení majetkové daně je zmíněno “snížení investičního kumulování bytů”. Co to znamená?
 16. Vysoké zdanění mezd s sebou nese negativní externality. Co to je negativní externalita?
 17. Kvůli vysokým mzdovým nákladům je v ČR těžké založit firmu se zaměstanci. (Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci hrubou mzdu 20 000Kč. Ta zaměstnace nezajímá, protože z ní ještě státu zaplatí daň z příjmu. Zajímá ho nižší čistá mzda 15500Kč, kterou má na výplatní pásce. Zaměstnavatel však kromě hrubé mzdy zaměstnanci státu za zaměstnance odvedl navíc i sociální a zdravotní pojištění ve výši přes 30 procent hrubé mzdy.)   Není divu, že firmy tento systém obchází. Jeden ze způsobů je například Švarc systém. Co je to?
 18. Dalším příkladem vyhýbání se vysokým mzdovým nákladům na zaměstnance je  vstup do tzv. šedé ekonomiky. Co to je?
 19. Daně jsou vysoké, ale stát poskytuje i řadu výhod a slev na dani. Uveďte příklad takových transferů (přímého převodu státních peněz) pro příjmově vyšší střední a střední třídu.
 20. Uveďte příklad transferů pro příjmově nižší třídu.
 21. Pro kterou sociální třídu jsou tyto výhody nastaveny? 
 22. Je systém nastaven spravedlivě?
 23. Jaké pocity současný daňový systém v příjmově nižší třídě vyvolává? Jaké politické strany bude proto příjmově nižší třída volit? Proč?

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky