Závislost na drogách

Závislosti: Závislost na drogách

V tomto 26minutovém videu se dozvíte vše podstatné o závislosti na drogách. Je zde přehledně popsáno dělení drog, příčiny vzniku závislosti a její léčby. Nejsou zde opomenutá aktuální čísla a statistiky týkající se drog. Zajímavou kapitolou je  téma "drogy a politika", ve které se dozvíme o tíživé situaci postupně zanikajících protidrogových center.

PaedDr. Martina Těmínová

Psychoterapeutka, adiktoložka, absolventka speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. V roce 1990 spoluzaložila občanské sdružení SANANIM, které dnes poskytuje komplexní služby drogově závislým a jejich příbuzným. Dál kromě jiného vyučuje na 1. lékařské fakultě UK a je lektorkou výcviků v psychoterapii, supervizorkou. Léčbou závislostí se zabývá již 20 let.

Závislost na nelegálních drogách

Drogová závislost patří k nejhorším závislostem. Je devastující nejen pro závislého, ale i pro jeho okolí i společnost. Uživatelé drog také často páchají trestnou činnost a jsou nositeli závažných nemocí, jako je žloutenka nebo HIV. Prodej a distribuce drog je navíc často spojena s podsvětím a mafií.

V díle věnovaném této závislosti jsme chtěli popsat aktuální stav v ČR. Naším cílem je, aby se zvláště mladí lidé identifikovali s osudem naší postavy. Není to žádná „feťačka“ na dně, vypadá jako kamarádka, spolužačka, zkrátka jedna z nich. Prostřednictvím odborníků a moderátorky nejprve vysvětlujme, kdo je drogově závislý, přidáme různá dělení drog a doplníme, proč jsou tato dělení zavádějící. V dalších vstupech přidáme aktuální čísla a statistiky. Odborníci vysvětlí příčiny vzniku této závislosti a způsoby její léčby. V závěru připojíme téma „drogy a politika“. Česká republika totiž donedávna patřila k zemím, které měly drogovou závislost / prevenci nejlépe ošetřenou prostřednictvím komunitních a kontaktních center. Vlivem vládních škrtů se tato centra zavírají a počet závislých opět dramaticky roste.

Česká televize: iVysílání. Závislosti: Závislosti na drogách [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266574720-zavislosti/210572231070006-zavislost-na-drogach

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky