Závislost na drogách

Závislosti: Závislost na drogách

V tomto 26minutovém videu se dozvíte vše podstatné o závislosti na drogách. Je zde přehledně popsáno dělení drog, příčiny vzniku závislosti a její léčby. Nejsou zde opomenutá aktuální čísla a statistiky týkající se drog. Zajímavou kapitolou je  téma "drogy a politika", ve které se dozvíme o tíživé situaci postupně zanikajících protidrogových center.

PaedDr. Martina Těmínová

Psychoterapeutka, adiktoložka, absolventka speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. V roce 1990 spoluzaložila občanské sdružení SANANIM, které dnes poskytuje komplexní služby drogově závislým a jejich příbuzným. Dál kromě jiného vyučuje na 1. lékařské fakultě UK a je lektorkou výcviků v psychoterapii, supervizorkou. Léčbou závislostí se zabývá již 20 let.

Závislost na nelegálních drogách

Drogová závislost patří k nejhorším závislostem. Je devastující nejen pro závislého, ale i pro jeho okolí i společnost. Uživatelé drog také často páchají trestnou činnost a jsou nositeli závažných nemocí, jako je žloutenka nebo HIV. Prodej a distribuce drog je navíc často spojena s podsvětím a mafií.

V díle věnovaném této závislosti jsme chtěli popsat aktuální stav v ČR. Naším cílem je, aby se zvláště mladí lidé identifikovali s osudem naší postavy. Není to žádná „feťačka“ na dně, vypadá jako kamarádka, spolužačka, zkrátka jedna z nich. Prostřednictvím odborníků a moderátorky nejprve vysvětlujme, kdo je drogově závislý, přidáme různá dělení drog a doplníme, proč jsou tato dělení zavádějící. V dalších vstupech přidáme aktuální čísla a statistiky. Odborníci vysvětlí příčiny vzniku této závislosti a způsoby její léčby. V závěru připojíme téma „drogy a politika“. Česká republika totiž donedávna patřila k zemím, které měly drogovou závislost / prevenci nejlépe ošetřenou prostřednictvím komunitních a kontaktních center. Vlivem vládních škrtů se tato centra zavírají a počet závislých opět dramaticky roste.

Česká televize: iVysílání. Závislosti: Závislosti na drogách [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266574720-zavislosti/210572231070006-zavislost-na-drogach

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!