Trh

RVP: Člověk a svět práce: TRŽNÍ EKONOMIKA: základní ekonomické pojmy – typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus, nabídka,
poptávka, tvorba ceny, globální ekonomické otázky

Anotace:

Aktivita se zaměřuje na podstatu fungování trhu, vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a stanovování ceny produktů. Žáci pracují s textem, který na příkladu oblíbených značkových bot popisuje, z jakých položek se skládá prodejní cena těchto bot.

Klíčová slova:

finanční gramotnost, trh, nabídka, poptávka, cena, inflace, spotřební koš

Průřezová témata:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

14 - 17

Délka:

45 min

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
PDF icon Trh - metodika700.72 KB
PDF icon Trh - pracovní list773.05 KB
Soubor Trh - PPT7.41 MB
PDF icon Trh - poznámky k PPT964.67 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky