Úvod k mezinárodním organizacím

Vzdělávací aktivita Radky Nedbalové k tématu mezinárodních organizací

Připravené materiály seznamují žáky s ekonomickou provázaností dnešního světa a vybranými problémy států, které jen stěží mohou řešit zcela samostatně. Žáci přichází s návrhy, do jaké míry mohou státy problémy řešit samy a jakým způsobem jim s řešením mohou pomoci mezinárodní organizace. Aktivita je vhodná jako úvod k tématu mezinárodních organizací, protože nevyžaduje znalost existujících organizací. Naopak klade důraz na hledání vhodného řešení žáky bez ohledu na existující struktury a instituce.

 

Klíčová slova:

Mezinárodní organizace, globalizace, OSN, EU, NATO, mezinárodní vztahy, geografie, zeměpis, výchova k občanství, základy společenských věd

Průřezová témata:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

14 – 19 let

Délka:

45 minut

 

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky