Úvod k mezinárodním organizacím

Vzdělávací aktivita Radky Nedbalové k tématu mezinárodních organizací

Připravené materiály seznamují žáky s ekonomickou provázaností dnešního světa a vybranými problémy států, které jen stěží mohou řešit zcela samostatně. Žáci přichází s návrhy, do jaké míry mohou státy problémy řešit samy a jakým způsobem jim s řešením mohou pomoci mezinárodní organizace. Aktivita je vhodná jako úvod k tématu mezinárodních organizací, protože nevyžaduje znalost existujících organizací. Naopak klade důraz na hledání vhodného řešení žáky bez ohledu na existující struktury a instituce.

 

Klíčová slova:

Mezinárodní organizace, globalizace, OSN, EU, NATO, mezinárodní vztahy, geografie, zeměpis, výchova k občanství, základy společenských věd

Průřezová témata:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

14 – 19 let

Délka:

45 minut

 

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!