Volební systém prezidentských voleb (součást vzdělávacího balíčku: Ohlédnutí za volbami)

Vydáváme další vzdělávací balíček k volbám v USA, součástí jsou dvě přednášky a dvě lekce do hodin základů společenských věd. První lekce a video se věnuje volebnímu systému v USA (obecně).

Balíček obsahuje přednášku od Mgr. Miloše Gregora, Ph.D., která vznikla přímo pro učely balíčku. Lekci do hodin pro Vaše žáky vytvořil zkušený metodik Jan Kubíček.

Odkaz na druhou lekci (volební systém obecně): https://www.obcankari.cz/edukacni-material-vzdelavaci-balicek-usa-volebn...

VZDĚLÁVACÍ VIDEO pro učitele: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.: ZDE

Anotace lekce od Jana Kubíčka:
Žáci se seznámí s volebním systémem prezidentských voleb v USA. Zaměříme se na téma prezidentských debat, které se poslední dobou stávají v klíčové v souboji kandidátů. Lekce pracuje s videi Mgr. Miloše Gregora, Ph.D. z MUNI, který rozebírá systém prezidentských voleb a prezidentské volby v roce 2020. Videa jsou cílená na učitele, aby se vám téma lépe v hodinách s žáky diskutovalo, ale link lze zaslat i žákům.

Klíčová slova:
Volby, volební systém, Spojené státy americké


Průřezová témata:
VDO, VES, MDV


Doporučený věk:
15 – 18 let


Délka:
45 minut


Pomůcky:
Psací potřeby, projektor, list pro žáky – materiál 1 (Volební systém - schéma voleb), text
(výňatek z televizní debaty) – materiál 2, prezentaci (Volba prezidenta USA – úkoly)

Zbytek v přílohách

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

Letní škola
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky