Vědomí sebe sama, zrcadlový test - anglicky

První video ukazuje zrcadlový test vědomí sebe sama u dětí - 1min40.

Druhé stejný test opic - 5min27.

Třetí ukazuje co se stane, když se na sebe do zrcadla podívají zvířata v ZOO - 2min32.

Čtvrté je vtip - 6min.

...

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: vědomí, vnímání sebe sama, rouge test, zrcadlový test

YouTube video: 
SELF RECOGNITION
SELF RECOGNITION
Self-Recognition in Apes
Self-Recognition in Apes
Animals + Mirror
Animals + Mirror
Absolutely Hilarious Bathroom Mirror Prank
Absolutely Hilarious Bathroom Mirror Prank

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!