Osobnost

Nabízíme zajímavé materiály využitelné v při výuce o typech osobnosti.

Udělejte si dva velmi krátké osobnostní testy v délce jedné minuty. Oba testy lze využít jako aktivizující prvek do výuky, který má podnítit zamyšlení nad tím, zda a v jakých situacích je potřeba osobnost "škatulkovat".

V odkazech najdete anglickou videoverzi testu a test v češtině, který sice postrádá zábavný kontext, ale plní stejnou funkci. 

Dalším zajímavým materiálem využitelným u tohoto tématu je asi dvacetiminutová přednáška Davida Eaglemana, neurovědce na Baylor College of Medicine v Texasu, zabývající se tím, do jaké míry nás ovlivňuje fyziologie našeho mozku. David Eagleman v ní uvádí několik příkladů toho, jak zranění mozku vedlo ke změně lidské osobnosti, a ptá se na to, do jaké míry naše jednání ovládá vědomá část našeho mozku.

Přímo do výuky může být přínosné i kratší sedmiminutové video Vsauce: Žijete v minulosti, které ukazuje, jak je osobnost ovlivněna biologickými faktory.

Přednáška Máme svobodnou vůli? stejně jako videoukázka Žijeme v minulosti pochází z portálu videacesky.cz, a jsou tudíž v češtině. :)

YouTube video: 
Minutový osobnostní test
Minutový osobnostní test

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky