Osobnost

Nabízíme zajímavé materiály využitelné v při výuce o typech osobnosti.

Udělejte si dva velmi krátké osobnostní testy v délce jedné minuty. Oba testy lze využít jako aktivizující prvek do výuky, který má podnítit zamyšlení nad tím, zda a v jakých situacích je potřeba osobnost "škatulkovat".

V odkazech najdete anglickou videoverzi testu a test v češtině, který sice postrádá zábavný kontext, ale plní stejnou funkci. 

Dalším zajímavým materiálem využitelným u tohoto tématu je asi dvacetiminutová přednáška Davida Eaglemana, neurovědce na Baylor College of Medicine v Texasu, zabývající se tím, do jaké míry nás ovlivňuje fyziologie našeho mozku. David Eagleman v ní uvádí několik příkladů toho, jak zranění mozku vedlo ke změně lidské osobnosti, a ptá se na to, do jaké míry naše jednání ovládá vědomá část našeho mozku.

Přímo do výuky může být přínosné i kratší sedmiminutové video Vsauce: Žijete v minulosti, které ukazuje, jak je osobnost ovlivněna biologickými faktory.

Přednáška Máme svobodnou vůli? stejně jako videoukázka Žijeme v minulosti pochází z portálu videacesky.cz, a jsou tudíž v češtině. :)

YouTube video: 
Minutový osobnostní test
Minutový osobnostní test

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!