Zákon o obchodních korporacích

Víte, že ZOK (Zákon o obchodních korporacích) přináší mnohem propracovanější systematiku uspořádání pravidel? Bytové družstvo patří z historických důvodů k nejvyužívanějším formám družstev u nás? Společnost s ručením omezeným je možné založit i za 1Kč?

Nejen tyto informace najdete v další brožuře, která byla vydána Ministerstvem spravedlnosti ČR, s názvem "Zákon o obchodních korporacích". Publikace je volně ke stažení na stránkách www.obcanskyzakonik.justice.cz

Ukázka:

Společnost s ručením omezeným
 

Společnost s ručením omezeným představuje jednoznačně nejpoužívanější formu obchodní společnosti u nás, přičemž oblibě se těší zejména u drobných a středních podnikatelů. Na s. r. o. jsou nyní v celé řadě aspektů zbytečně kladena stejně přísná kritéria jako na a. s. ZOK proto dosavadní úpravu v mnohém liberalizuje. Méně bariér:

Opouští se povinnost vytvářet základní kapitál ve výši 200 tis. Kč, nově bude stačit i 1 Kč.
Ruší se povinnost vytvářet rezervní fond.
Odpadá zákaz řetězení – jedna osoba tudíž bude moci být jediným společníkem v neomezeném množství společností s ručením omezeným.
Jeden společník bude moci vlastnit více než jeden podíl (§ 135 odst. 2).
Opouští se pravidlo § 196a obchodního zákoníku – při převodu majetku ze společníka na společnost nebude třeba vypracovávat znalecký posudek.

KANCL: KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY: Zákon o obchodních korporacích [online]. první. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013 [cit. 2015-02-12]. str. 9/12. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_NZOK.pdf

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky