Zákon o obchodních korporacích

Víte, že ZOK (Zákon o obchodních korporacích) přináší mnohem propracovanější systematiku uspořádání pravidel? Bytové družstvo patří z historických důvodů k nejvyužívanějším formám družstev u nás? Společnost s ručením omezeným je možné založit i za 1Kč?

Nejen tyto informace najdete v další brožuře, která byla vydána Ministerstvem spravedlnosti ČR, s názvem "Zákon o obchodních korporacích". Publikace je volně ke stažení na stránkách www.obcanskyzakonik.justice.cz

Ukázka:

Společnost s ručením omezeným
 

Společnost s ručením omezeným představuje jednoznačně nejpoužívanější formu obchodní společnosti u nás, přičemž oblibě se těší zejména u drobných a středních podnikatelů. Na s. r. o. jsou nyní v celé řadě aspektů zbytečně kladena stejně přísná kritéria jako na a. s. ZOK proto dosavadní úpravu v mnohém liberalizuje. Méně bariér:

Opouští se povinnost vytvářet základní kapitál ve výši 200 tis. Kč, nově bude stačit i 1 Kč.
Ruší se povinnost vytvářet rezervní fond.
Odpadá zákaz řetězení – jedna osoba tudíž bude moci být jediným společníkem v neomezeném množství společností s ručením omezeným.
Jeden společník bude moci vlastnit více než jeden podíl (§ 135 odst. 2).
Opouští se pravidlo § 196a obchodního zákoníku – při převodu majetku ze společníka na společnost nebude třeba vypracovávat znalecký posudek.

KANCL: KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY: Zákon o obchodních korporacích [online]. první. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013 [cit. 2015-02-12]. str. 9/12. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_NZOK.pdf

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!