Digitální technologie ve výuce společenských věd

Přečtěte si článek, který přibližuje možnosti, jak využit digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků, prezentuje koncept digitálního občanství, představuje několik konkrétních témat, kde lze efektivně společenské vědy a digitální technologie propojit.

Společenskovědní předměty mohou být na první pohled digitálnímu vzdělávání značně vzdálené. Pokud si ale představíme současné žáky, kteří digitální technologie v mimoškolním životě používají zcela běžně, a pokud si představíme život, na který je má škola připravit, nemohou digitální technologie ve společenskovědním vzdělávání zůstat stranou. Využití digitálních technologií je představeno na těchto tématech: aktivní občan, autorská práva, online bezpečí, práce a zaměstnání, online spotřebitel a online bankovnictví. 

Celý článek si může přečíst na níže uvedeném odkazu.

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky