Hravě cz hledá spolupracovníky z řad občankářů

Tvůrci projektu hledají spolupracovníky, kteří by pomohli s dokončením připravovaného kurzu k testům ZSV v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Jedná se zejména o oponenturu obsahů a jejich doplnění do ucelené struktury.

 

Hravě.cz jsou online kurzy, které využívají prvků her a sociálních sítí k tomu, aby motivovaly studenty během přípravy k důležitým zkouškám.

Existující kurzy k didaktickým testům státní maturity a obecných studijních předpokladů již takto studentům pomáhají.

Pokud Vás Hravě.cz zaujalo, navštivte webové stránky www.hrave.cz nebo kontaktujte Josefa Vencla na adrese venclj@gmail.com, případně telefonicky na 777 892 696.

Spolupráce je honorovaná.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!