film o Martě Kubišové

Jeden svět na školách přináší nový český dokumentární film Olgy Sommerové o životě Marty Kubišové Magický hlas rebelky. K filmu již tradičně zpracovali informační texty o době, ve které se dokument odehrává a podařilo se jim také získat vyjádření zpěvačky k otázkám studentů. Vše najdete v informačních materiálech lekce. Jedna z výukových aktivit má název Kariéra nebo svědomí a s její pomocí můžete se žáky hlouběji probrat různé situace, kterým umělci museli během komunistického režimu čelit. 
 


Z rozhovorů s některými vyučujícími jsme se dozvěděli, že se film líbil i žákům 9. třídy, a proto ho doporučujeme zařadit již pro věkovou kategorii 14 let a více. Film je na jsns.cz přístupný on-line.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!