Filozofické přednášky online pro veřejnost

Ústav filosofie a religionistiky FF UK upozorňuje zájemce z řad studentů i učitelů na možnost účastnit se filosofických online přednášek, které probíhají na FF UK a jsou určeny pro neoborové studenty. Kurzy začínají 15. 2. 2021 a poběží po celý semestr.

Přednášky budou věnovány těmto tématům:

Kdo se směje naposled (Vojtěch Kolman)
Osobní a společenská identita (Jakub Čapek)
Klíčové metafory evropské moderny (Ondřej Švec)
Přestože jde o semestrální kurzy, jednotlivé přednášky jsou samostatné a lze se účastnit zcela libovolně jen některých.

Podrobnější informace a link na kurzy najdete v přiložených plakátech či na webu http://ufar.ff.cuni.cz/.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky