Nestabilita na prahu EU: jak vypadá Schengenská hranice?

Nabízíme vám videozáznam z debaty, která v rámci cyklu Café Evropa proběhla jako první.

V této debatě neformálním a především zdravě kritickým a pro mladé studenty i učitele poutavým a lidským způsobem diskutovali dva zajímaví hosté o budoucnosti Schengenu, migrační krizi, terorismu i roli médií v současných krizích. Věříme, že tato debata může být pedagogům pomůckou a návodem ke zpestření a zatraktivnění výuky OV/ZSV o velice aktuální společenská a politická témata.   

Datum a místo konání:
Středa 2. prosince 2015 od 18:30, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1).

Hosté:
Magda Vašáryová, poslankyně Národní rady SR, čestná předsedkyně Správní rady SFPA
Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes

Moderoval Tomáš Procházka z Deníku.

Záznam debaty a její oficiální název je na našem youtube ZDE

Café Evropa je nový formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů - včetně studentů a mládeže. Během debaty se můžete těšit na čerstvou kvalitní kávu, vždy tematicky zaměřenou, a drobné pečivo. Každá debata proběhne ve formátu 2+1, tedy s účastí dvou významných osobností a jednoho zkušeného moderátora.

 

YouTube video: 
Záznam debaty
Záznam debaty

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky