Nestabilita na prahu EU: jak vypadá Schengenská hranice?

Nabízíme vám videozáznam z debaty, která v rámci cyklu Café Evropa proběhla jako první.

V této debatě neformálním a především zdravě kritickým a pro mladé studenty i učitele poutavým a lidským způsobem diskutovali dva zajímaví hosté o budoucnosti Schengenu, migrační krizi, terorismu i roli médií v současných krizích. Věříme, že tato debata může být pedagogům pomůckou a návodem ke zpestření a zatraktivnění výuky OV/ZSV o velice aktuální společenská a politická témata.   

Datum a místo konání:
Středa 2. prosince 2015 od 18:30, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1).

Hosté:
Magda Vašáryová, poslankyně Národní rady SR, čestná předsedkyně Správní rady SFPA
Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes

Moderoval Tomáš Procházka z Deníku.

Záznam debaty a její oficiální název je na našem youtube ZDE

Café Evropa je nový formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů - včetně studentů a mládeže. Během debaty se můžete těšit na čerstvou kvalitní kávu, vždy tematicky zaměřenou, a drobné pečivo. Každá debata proběhne ve formátu 2+1, tedy s účastí dvou významných osobností a jednoho zkušeného moderátora.

 

YouTube video: 
Záznam debaty
Záznam debaty
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!