Jak na ně? aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Jak na ně

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků?
Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí všichni mají právo na svůj názor?
Jakou roli v tom hrají hodnoty, které učitel zastává?

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci sN Vás zve na dvoudenní seminář s akreditací MŠMT: „Jak na ně?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat“.
Na semináři se seznámíme s tím, jaké mohou být role učitele při práci s aktuálními tématy ve třídě. Společně budeme diskutovat o tom, jak může učitel reagovat tváří v tvář stereotypům svých žáků. Budeme hovořit o tom, co za stereotypy stojí. Velký důraz je kladen na práci s hodnotami, které mohou učiteli pomoci během názorových střetů učitele s žáky nebo mezi žáky navzájem. Seminářem se budou prolínat teoretické i praktické části.

KDY? 
pátek 25. 11. 2016 10.00-17.00
sobota 26. 11. 2015, 9.00-16.00

KDE?  Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

Přihlášky vyplňujte ZDE.

Vstup zdarma.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky