Jak na ně? aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Jak na ně

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků?
Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí všichni mají právo na svůj názor?
Jakou roli v tom hrají hodnoty, které učitel zastává?

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci sN Vás zve na dvoudenní seminář s akreditací MŠMT: „Jak na ně?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat“.
Na semináři se seznámíme s tím, jaké mohou být role učitele při práci s aktuálními tématy ve třídě. Společně budeme diskutovat o tom, jak může učitel reagovat tváří v tvář stereotypům svých žáků. Budeme hovořit o tom, co za stereotypy stojí. Velký důraz je kladen na práci s hodnotami, které mohou učiteli pomoci během názorových střetů učitele s žáky nebo mezi žáky navzájem. Seminářem se budou prolínat teoretické i praktické části.

KDY? 
pátek 25. 11. 2016 10.00-17.00
sobota 26. 11. 2015, 9.00-16.00

KDE?  Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

Přihlášky vyplňujte ZDE.

Vstup zdarma.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!