Jak snadno učit o EU

Seminář pro učitele i studenty společenskovědních oborů.

Informační středisko Europe Direct Brno a Eurocentrum Brno si vás dovolují pozvat na seminář "Jak snadno a efektivně učit o EU".

Seminář je určen:
- učitelům ZŠ, SŠ a VOŠ (zejména společenskovědních oborů) setkávajících se s tématem Evropské unie,
- studentům učitelství společenských věd
- učitelům všech oborů se zájem využít některého z programů Evropské unie zaměřených na studium a stáže v EU, mobilitu učitelů i studentů (Erasmus+)

Seminář se uskuteční
v pondělí 27. června 2016
v 10:00 – 14:30 h
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4
ve Velkém sále v 5. podlaží

Seminář je zdarma
Registrace nutná na eu.brno@kjm.cz do 20. 6. 2016

 

Program:

9:40 – 10:00 registrace, káva
10:00 – 11:30 1. blok
- přehled o činnosti Europe Direct Brno a Eurocentra Brno
- nabídka bezplatných výukových programů pro školy (včetně ukázky hodiny s použitím hlasovacího zařízení)
- prezentace a poskytnutí tištěných výukových materiálů o EU zdarma
- přehled o zdrojích informací o EU a dostupných materiálech využitelných ve výuce

11:30 – 12:30 2. blok
- praktický workshop – příprava vyučovací hodiny za použití nabízených materiálů

12:30 – 13:00
občerstvení

13:00 – 14:00 3. blok -  Pavla Šabatková (Dům zahraniční spolupráce)
- informace o možnostech  programů ERASMUS+ a eTwinning ve školství

14:00 – 14:30 prostor na dotazy, konzultace

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!