Jak snadno učit o EU

Seminář pro učitele i studenty společenskovědních oborů.

Informační středisko Europe Direct Brno a Eurocentrum Brno si vás dovolují pozvat na seminář "Jak snadno a efektivně učit o EU".

Seminář je určen:
- učitelům ZŠ, SŠ a VOŠ (zejména společenskovědních oborů) setkávajících se s tématem Evropské unie,
- studentům učitelství společenských věd
- učitelům všech oborů se zájem využít některého z programů Evropské unie zaměřených na studium a stáže v EU, mobilitu učitelů i studentů (Erasmus+)

Seminář se uskuteční
v pondělí 27. června 2016
v 10:00 – 14:30 h
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4
ve Velkém sále v 5. podlaží

Seminář je zdarma
Registrace nutná na eu.brno@kjm.cz do 20. 6. 2016

 

Program:

9:40 – 10:00 registrace, káva
10:00 – 11:30 1. blok
- přehled o činnosti Europe Direct Brno a Eurocentra Brno
- nabídka bezplatných výukových programů pro školy (včetně ukázky hodiny s použitím hlasovacího zařízení)
- prezentace a poskytnutí tištěných výukových materiálů o EU zdarma
- přehled o zdrojích informací o EU a dostupných materiálech využitelných ve výuce

11:30 – 12:30 2. blok
- praktický workshop – příprava vyučovací hodiny za použití nabízených materiálů

12:30 – 13:00
občerstvení

13:00 – 14:00 3. blok -  Pavla Šabatková (Dům zahraniční spolupráce)
- informace o možnostech  programů ERASMUS+ a eTwinning ve školství

14:00 – 14:30 prostor na dotazy, konzultace


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky