Jaká je budoucnost Evropy? Diváci rozhodnou!

Jaká bude budoucnost Evropy? Jak budeme reagovat na stoupající nezaměstnanost mladých lidí, zadluženost států, obavy z cizinců a na antidemokratické tendence a euroskepsi?
V projektu Preenacting Europe rozhoduje publikum živým hlasováním o politickém směřování. Který utopický program budoucnosti zvítězí a bude realizován? Zapojte se do rozhodování!


Představení Preenacting Europe je každý večer jiné. V této performanci s otevřeným koncem se odpovědnost přenáší na diváky a tím se nastoluje otázka budoucnosti demokracie: Kde končí svoboda volby a kde začíná řízená demokracie? Společně se skupinou Interrobang si diváci položí otázky: Jak bude vypadat budoucnost Evropy? Jak budeme reagovat na stoupající nezaměstnanost mladých lidí, zadluženost států, obavy z cizinců a na antidemokratické tendence a euroskepsi? V budově bývalého federálního shromáždění dlouhá léta sídlil Československý parlament. Zde byly v roce 89 akceptovány požadavky sametové revoluce a promlouvali Michail Gorbačov i Alexander Dubček. V sedadlech poslanců rozpadlé federace budou o podobě budoucí Evropy v součinnosti se skupinou Interrobang hlasovat sami diváci.

20. 11. 2015, 10:00, budova bývalého Federálního shromáždění
Festival Akcent a Pražský divadelní festival německého jazyka
Interrobang – Preenacting Europe/ Evropa? Jaká bude?
Představení je simultánně tlumočeno z němčiny do češtiny a angličtiny.
Délka představení: 90 minut
Vstupenky: 100 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt pro rezervaci: tereza.macova@archatheatre.cz 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky