Jaká je budoucnost Evropy? Diváci rozhodnou!

Jaká bude budoucnost Evropy? Jak budeme reagovat na stoupající nezaměstnanost mladých lidí, zadluženost států, obavy z cizinců a na antidemokratické tendence a euroskepsi?
V projektu Preenacting Europe rozhoduje publikum živým hlasováním o politickém směřování. Který utopický program budoucnosti zvítězí a bude realizován? Zapojte se do rozhodování!


Představení Preenacting Europe je každý večer jiné. V této performanci s otevřeným koncem se odpovědnost přenáší na diváky a tím se nastoluje otázka budoucnosti demokracie: Kde končí svoboda volby a kde začíná řízená demokracie? Společně se skupinou Interrobang si diváci položí otázky: Jak bude vypadat budoucnost Evropy? Jak budeme reagovat na stoupající nezaměstnanost mladých lidí, zadluženost států, obavy z cizinců a na antidemokratické tendence a euroskepsi? V budově bývalého federálního shromáždění dlouhá léta sídlil Československý parlament. Zde byly v roce 89 akceptovány požadavky sametové revoluce a promlouvali Michail Gorbačov i Alexander Dubček. V sedadlech poslanců rozpadlé federace budou o podobě budoucí Evropy v součinnosti se skupinou Interrobang hlasovat sami diváci.

20. 11. 2015, 10:00, budova bývalého Federálního shromáždění
Festival Akcent a Pražský divadelní festival německého jazyka
Interrobang – Preenacting Europe/ Evropa? Jaká bude?
Představení je simultánně tlumočeno z němčiny do češtiny a angličtiny.
Délka představení: 90 minut
Vstupenky: 100 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt pro rezervaci: tereza.macova@archatheatre.cz 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!