V našem městě se má stavět mešita

V našem městě se má stavět mešita

Multikulturní centrum Praha Váse zve na vzdělávací akci Simulační hra jako inovativní výukový nástroj - „ V našem městě se má stavět mešita?!“. Workshop představí možnosti práce se simulační hrou ve výuce, jako prostředkem pro nahlížení tématu z různých úhlů pohledu, budování dialogu, vzájemného porozumění a tolerance.
 

Workshop je představením a praktickou ukázkou metody simulační hry, na pozadí sporu o povolení stavby mešity a jejím umístění ve smyšleném městě. Jde o interaktivní techniku, která dá účastníkům možnost stát se obyvateli fiktivního městečka a debatovat o chystané výstavbě mešity z pohledu zástupců různých názorových stran. Na workshopu bude prostor pro sdílení zkušeností, vedení reflexe i podporu využití této metody ve výuce.

KDY?  středa 7. 12. 2016 8.30-13.30
KDE?  prostory JABOK - VOŠ, Salmovská 8, Praha 2

Přihlášky vyplňujte ZDE.

Vstup zdarma.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky