V našem městě se má stavět mešita

V našem městě se má stavět mešita

Multikulturní centrum Praha Váse zve na vzdělávací akci Simulační hra jako inovativní výukový nástroj - „ V našem městě se má stavět mešita?!“. Workshop představí možnosti práce se simulační hrou ve výuce, jako prostředkem pro nahlížení tématu z různých úhlů pohledu, budování dialogu, vzájemného porozumění a tolerance.
 

Workshop je představením a praktickou ukázkou metody simulační hry, na pozadí sporu o povolení stavby mešity a jejím umístění ve smyšleném městě. Jde o interaktivní techniku, která dá účastníkům možnost stát se obyvateli fiktivního městečka a debatovat o chystané výstavbě mešity z pohledu zástupců různých názorových stran. Na workshopu bude prostor pro sdílení zkušeností, vedení reflexe i podporu využití této metody ve výuce.

KDY?  středa 7. 12. 2016 8.30-13.30
KDE?  prostory JABOK - VOŠ, Salmovská 8, Praha 2

Přihlášky vyplňujte ZDE.

Vstup zdarma.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!