Jarní škola občankářů

Migrace

I s ohledem na současné dění jsme tentokrát volili téma:  Fenomén migrace jako téma výuky občanské výchovy a společenských věd, kdy bychom se za pomoci odborníků pokusili proniknout pod slupku mediálního hodnocení  a zaměřili se na migraci jako téma pro výuku. Rozhodli jsme se také akceptovat návrhy kolegů a kolegyň a přesunuli jsme termín konání na sobotu – sejdeme se tedy 19. března v 10:00 na nové adrese  -  Gymnáziu Evolution Sázavská, Sázavská 5, Praha 2 (cca 3 minuty od náměstí Míru a 5 minut od metra - C -  I. P. Pavlova).

Přednášející: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (ředitel Etnologického ústavu AV ČR): Cizinci na území České republiky a integrace azylantů,

Martin Šmok (poradce USC Shoah Foundation): Konstrukce nepřítele, 

PhDr. Salim Murad, Ph.D. (Katedra společenských věd PedF Jihočeské univerzity): Reprezentace uprchlictví a imigrace v českých mediích. 

V průběhu nejbližších dní potvrdíme, zda bude součástí i prezentace materiálů Střediska empirických výzkumů (STEM) na téma Migrace a česká společnost.
Účastníci obdrží zdarma výukové matriály k tématu migrace a 20% slevu na publikaci Holocaust a jiné genocidy. Předpokládaný konec akce je v 17:00.

Cena semináře je tradičně pro členy asociace 0,- Kč bez stravování, 100,- Kč s obědem,
pro nečleny asociace 200,- Kč bez stravování, 300,- Kč s obědem.

Přihlašování na akci ZDEhttp://goo.gl/forms/1l2vI2kAzZ

Na tuto jarní školu by mělo navázat pokračování 3. nebo 4. června, přesný program druhého setkání o migraci včas upřesníme.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!