Revize RVP je velkým zklamáním

Vážení kolegové, učitelé občanské výchovy a společenských věd,

pokud jste ještě neměli možnost seznámit se se změnami RVP pro základní vzdělávání, doporučujeme tak učinit, protože se vás výrazným způsobem týkají. Došlo k škrtům ve vzdělávacím obsahu, které jsou ovšem navázány na redukci hodinové dotace pro společenskovědní obory.

Potřebuje naše společnost skutečně tolik matematiků a informatiků, jak si MŠMT myslí? Přinese to naší společnosti blahobyt a prosperitu? Neměla by výuka, která vzdělává k odolnosti vůči manipulaci, vychovává k demokracii, respektu a právnímu povědomí, být v souvislosti s digitální revolucí a s ní související proměnou společnosti naopak posílena? 

V příloze naleznete odkaz, který vás nasměruje k revidovanému RVP. 

Výbor Asociace připravuje oficiální stanovisko.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky