Kompetence pro demokratickou kulturu

Představujeme vám projekt, který byl naší první praxí s modelem kompetencí pro demokratickou kulturu a který před časem představila Rada Evropy. #COMPETENCES, protože budoucí občané jsou digitální!

Srozumitelné vysvětlení modelu kompetencí pro demokratickou kulturu naleznete na stránce projektu #COMPETENCES, navíc s pohledem českých vzdělavatelů ve srozumitelném Průvodci.

Pracovali jsme v sedmi zemích s kompetencemi v digitálním světě. Nakonec jsme došli k závěru, že nejde ani tak o digitální svět, ale o celkový posun v přístupu, přijetí nového světa, ke kterému technologie patří, a přiblížení školy reálnému světu, ke kterému technologie patří rovněž.

To nejzajímavější a společné ze sedmi projektových zemí je shrnuto ve Strategic paperu.
Portál obsahuje rovněž praktické ukázky zapojení technologií do života tříd, ať už pro on-line nadšence nebo i ty, kterým jsou technologie vzdálené. Brzy přibydou i příklady z ostatních projektových zemí.
Změna osobního přístupu je často silně ovlivněna klimatem celé školy. Užitečným nástrojem mohou být nově přeložené brožury Rady Evropy zaměřené na kontroverzní témata.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!