Kompetence pro demokratickou kulturu

Představujeme vám projekt, který byl naší první praxí s modelem kompetencí pro demokratickou kulturu a který před časem představila Rada Evropy. #COMPETENCES, protože budoucí občané jsou digitální!

Srozumitelné vysvětlení modelu kompetencí pro demokratickou kulturu naleznete na stránce projektu #COMPETENCES, navíc s pohledem českých vzdělavatelů ve srozumitelném Průvodci.

Pracovali jsme v sedmi zemích s kompetencemi v digitálním světě. Nakonec jsme došli k závěru, že nejde ani tak o digitální svět, ale o celkový posun v přístupu, přijetí nového světa, ke kterému technologie patří, a přiblížení školy reálnému světu, ke kterému technologie patří rovněž.

To nejzajímavější a společné ze sedmi projektových zemí je shrnuto ve Strategic paperu.
Portál obsahuje rovněž praktické ukázky zapojení technologií do života tříd, ať už pro on-line nadšence nebo i ty, kterým jsou technologie vzdálené. Brzy přibydou i příklady z ostatních projektových zemí.
Změna osobního přístupu je často silně ovlivněna klimatem celé školy. Užitečným nástrojem mohou být nově přeložené brožury Rady Evropy zaměřené na kontroverzní témata.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky