Kurzy filmové/audiovizuální výchovy pro pedagogy

Národní filmový archiv spouští od ledna kurzy filmové/audiovizuální výchovy pro pedagogy. Kurz je možné absolvovat v celku, nebo navštěvovat pouze vybrané lekce. 

V říjnu 2014 získal NFA akreditaci MŠMT jako vzdělávací instituce v systému dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků. Zároveň bylo akreditováno 10 kurzů. Kurzy budou probíhat od ledna 2015 v prostorách kina Ponrepo. Pro více informací klikněte ZDE

Výuka bude probíhat jednou za dva týdny, vždy v pátek od 10 do 16 hodin, a to formou tematicky sevřených bloků, od teoretických až po ryze praktické. Kurzy nejsou určeny jen pedagogům, kteří by rádi zařadili filmovou/audiovizuální výchovu do své výuky, ale také třeba těm učitelům, kteří by rádi používali audiovizuální ukázky a chybí jim technické a právní know-how. Postupně se budeme věnovat následujícím okruhům: filmová a audiovizuální výchova v ČR a v zahraničí, základní složky filmu, dějiny českého a světového filmu, film a dějiny, film a literatura, praktické minimum pro práci s audiovizuálním materiálem, jak učit filmovou praxi, filmovou režii a střih.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky