Kurzy filmové/audiovizuální výchovy pro pedagogy

Národní filmový archiv spouští od ledna kurzy filmové/audiovizuální výchovy pro pedagogy. Kurz je možné absolvovat v celku, nebo navštěvovat pouze vybrané lekce. 

V říjnu 2014 získal NFA akreditaci MŠMT jako vzdělávací instituce v systému dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků. Zároveň bylo akreditováno 10 kurzů. Kurzy budou probíhat od ledna 2015 v prostorách kina Ponrepo. Pro více informací klikněte ZDE

Výuka bude probíhat jednou za dva týdny, vždy v pátek od 10 do 16 hodin, a to formou tematicky sevřených bloků, od teoretických až po ryze praktické. Kurzy nejsou určeny jen pedagogům, kteří by rádi zařadili filmovou/audiovizuální výchovu do své výuky, ale také třeba těm učitelům, kteří by rádi používali audiovizuální ukázky a chybí jim technické a právní know-how. Postupně se budeme věnovat následujícím okruhům: filmová a audiovizuální výchova v ČR a v zahraničí, základní složky filmu, dějiny českého a světového filmu, film a dějiny, film a literatura, praktické minimum pro práci s audiovizuálním materiálem, jak učit filmovou praxi, filmovou režii a střih.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!