Lednové setkání koordinátorů 2016

Milí regionální koordinátoři a spříznění občankáři,


zdravím vás v novém roce a přeji vše dobré. Na našem posledním setkání jsme mluvili o možnosti využít školení Tomáše Fránka o korupci jako příležitosti, kde bychom se mohli vidět a probrat vše podstatné. Z termínů jsme na vaše přání vybírali sobotu a Tomáš potvrdil možnost uspořádat školení v sobotu 16. ledna - začít bychom mohli v 10,00 na Sázavské.

Všechny cestovní náklady jsou hrazeny. Na školení by v budoucnu navázalo víkendové setkání podle našeho určení.

Michal Řezáč
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

ANOTACE ŠKOLENÍ
První část programu bude věnovaná worshopu zabývajícímu se korupcí ( číslo akreditace v systému DVPP 38652/2014-1-891), akci podpořil Nadační fond proti korupci.

Výuka o korupci ve školním vyučování, právní desatero, interaktivní formy výuky (videa, komiksy), případové studie, literatura, experti, vlastní zkušenosti, návrhy a možnosti, jak o korupci ve školách mluvit

Druhá část bude věnovaná programu Etika, který je společným projektem s Transparency International - dílna a debata o tom, jak a proč takový program dělat, případové studie, dobré příklady z praxe, co může Transparency nabídnout pro učitele (právní poradna, konkrétní situace z praxe).


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!