Letní škola pro učitele a pracovníky s mládeží - Jak učit o Evropské unii?

Eutis Vás zve na letní školu, která se bude konat 4. až 8. července v Trenčianských Teplicích.

Eutis se zaměřuje (zejména) na informování o Evropské unii a je členem sítě Eunet sdružující 61 nevládních organizací z 20 evropských zemí. Realizujeme celou řadu projektů zaměřených zejména na středoškolské a vysokoškolské studenty (i z Ukrajiny či Bosny a Hercegoviny), ale i na učitele. Více informací o našich aktivitách naleznete na webu nebo na našem Facebooku.

Téma letní školy:
Program bude zaměřen na vzdělávání o Evropské unii a na inovativní metody výuky. Sestávat bude z diskusí, přednášek, workshopů, samostatné práce účastníků, výměny příkladů dobré praxe a exkurzí. Hlavním cílem letní školy je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání o Evropské unii a o aktivním občanství jako takovém. Dalším cílem je pak vytvoření sítě českých a slovenských učitelů základů společenských věd, kteří budou dlouhodoběji spolupracovat a budou si vyměňovat své zkušenosti. I z tohoto důvodu bude na letní školu navazovat seminář v Brně, který se uskuteční v průběhu podzimu tohoto roku (přesné datum semináře bude specifikováno s ohledem na požadavky účastníků semináře v Trenčianských Teplicích).

Náklady na cestu, stravování a ubytování v hotelu Most slávy budou mít účastnici hrazené. Další informace naleznete v pozvánce. Přiložen je i program a návratka, o jejíž zaslání na akce@eutis.cz vás žádáme do 29. května. Na tomto mailu vám také rádi zodpovíme veškeré dotazy.

Michael Murad
michael.murad@eutis.cz

 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky