Letní škola pro učitele a pracovníky s mládeží - Jak učit o Evropské unii?

Eutis Vás zve na letní školu, která se bude konat 4. až 8. července v Trenčianských Teplicích.

Eutis se zaměřuje (zejména) na informování o Evropské unii a je členem sítě Eunet sdružující 61 nevládních organizací z 20 evropských zemí. Realizujeme celou řadu projektů zaměřených zejména na středoškolské a vysokoškolské studenty (i z Ukrajiny či Bosny a Hercegoviny), ale i na učitele. Více informací o našich aktivitách naleznete na webu nebo na našem Facebooku.

Téma letní školy:
Program bude zaměřen na vzdělávání o Evropské unii a na inovativní metody výuky. Sestávat bude z diskusí, přednášek, workshopů, samostatné práce účastníků, výměny příkladů dobré praxe a exkurzí. Hlavním cílem letní školy je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání o Evropské unii a o aktivním občanství jako takovém. Dalším cílem je pak vytvoření sítě českých a slovenských učitelů základů společenských věd, kteří budou dlouhodoběji spolupracovat a budou si vyměňovat své zkušenosti. I z tohoto důvodu bude na letní školu navazovat seminář v Brně, který se uskuteční v průběhu podzimu tohoto roku (přesné datum semináře bude specifikováno s ohledem na požadavky účastníků semináře v Trenčianských Teplicích).

Náklady na cestu, stravování a ubytování v hotelu Most slávy budou mít účastnici hrazené. Další informace naleznete v pozvánce. Přiložen je i program a návratka, o jejíž zaslání na akce@eutis.cz vás žádáme do 29. května. Na tomto mailu vám také rádi zodpovíme veškeré dotazy.

Michael Murad
michael.murad@eutis.cz

 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!