META o.p.s. vydává novou příručku pro učitele a rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

Informační brožura Diskriminace do školy nepatří! aneb Rukověť pro rodiče a učitele pro naplňování práva dětí migrantů na vzdělání pojednává v 11 kapitolách nejčastější situace, se kterými se mohou učitelé, žáci či jejich rodiče během vzdělávání setkat.

Cílem je, aby tento materiál posloužil rodičům i učitelům, aby jim pomohl najít společnou řeč, dodal jim potřebné informace a nabídl škálu možností, jak případné problémové situace řešit.  Každá kapitola proto obsahuje tipy a informace pro rodiče i učitele, přičemž tyto mohou být užitečné pro obě strany. Převážně se věnujeme situacím na základní škole, protože tam jsou problémy nejčastější a je to období plnění povinné školní docházky, dotýkáme se však také předškolního vzdělávání a přípravy na budoucí povolání.

Materiál je v současně době dostupný v tištěné podobě česky, vietnamsky a arabsky, on-line je kromě těchto verzí také anglicky, mongolsky a rusky na portálu Inkluzivní škola

V případě zájmu o zaslání či dalších dotazů kontaktujte Terezu Günterovou.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky