META o.p.s. vydává novou příručku pro učitele a rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

Informační brožura Diskriminace do školy nepatří! aneb Rukověť pro rodiče a učitele pro naplňování práva dětí migrantů na vzdělání pojednává v 11 kapitolách nejčastější situace, se kterými se mohou učitelé, žáci či jejich rodiče během vzdělávání setkat.

Cílem je, aby tento materiál posloužil rodičům i učitelům, aby jim pomohl najít společnou řeč, dodal jim potřebné informace a nabídl škálu možností, jak případné problémové situace řešit.  Každá kapitola proto obsahuje tipy a informace pro rodiče i učitele, přičemž tyto mohou být užitečné pro obě strany. Převážně se věnujeme situacím na základní škole, protože tam jsou problémy nejčastější a je to období plnění povinné školní docházky, dotýkáme se však také předškolního vzdělávání a přípravy na budoucí povolání.

Materiál je v současně době dostupný v tištěné podobě česky, vietnamsky a arabsky, on-line je kromě těchto verzí také anglicky, mongolsky a rusky na portálu Inkluzivní škola

V případě zájmu o zaslání či dalších dotazů kontaktujte Terezu Günterovou.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!