Vznikl nový web Neviditelné oběti komunismu

Problematice poválečné emigrace se ve výuce nevěnuje příliš prostoru, jedná se však o jednu zásadních kapitol formujících naši kolektivní identitu.

Studentský projekt Neviditelné oběti komunismu zkoumá osudy emigrantů z Československa v letech 1948 a 1968.

Činnost projektu začala již v roce 2003 na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci - nejaktuálnějším výstupem je výukový web www.neviditelneobeti.cz, kde jsou volně umístěny vzniklé materiály, jako studentské práce, rozhovory s emigranty nebo dokumentární film.

Web nabízí i možnost výuky s různou obtížností testů (určeno primárně pro ZŠ a SŠ).


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky