Migrace a doba postpravdivá

Encyklopedie migrace

Projekt Encyklopedie migrace pod záštitou Univerzity Karlovy připravila v rámci výuky občanské výchovy pro 8. a 9. ročník bezplatný workshop MIGRACE A DOBA POSTPRAVDIVÁ, jehož cílem je kritický a otevřený pohled na aktuální společenskou problematiku migrace a mediální prezentace tohoto jevu. Touto cestou se snažíme o větší atraktivitu výuky v rámci podpory kritického přístupu k mediálním informacím v předmětu “Výchova k občanství“ a o autentické učení žáků.

Žáci budou mít možnost porovnat veřejně šířené nepodložené a matoucí informace (hoax) s věrohodnými a verifikovanými zdroji od odborníků na dané téma. Žáci budou vedeni k formulování vlastního názoru a sami si budou moct vyzkoušet na příkladech odlišování propagandy, fámy, hoaxu od ověřených informací a faktů, budou jim vštěpovány základy kritického myšlení.

Interaktivní složkou workshopu je práce s internetovou stránkou encyklopedie.org, kde si podle pracovních listů žáci sami objasní některá sporná nebo kontroverzní témata z oblasti migrace. Součástí programu je i otevřená diskuse s člověkem, který má s emigrací osobní zkušenost.

Požadavky:
Časová dotace 90minut / 2 vyučovací hodiny
Vhodné pro žáka 8. a 9. tříd ZŠ
Předpokládaný počet účastníků od 15 do 30 žáků
Počítačová učebna s dataprojektorem
Workshop v prostorách ZŠ

V případě zájmu nás prosím kontaktujte a objednejte si workshop:
Zuzana Terry 774 482 600
Štěpánka Kopřivová 725 541

PřílohaVelikost
PDF icon Leták Migrace a doba postpravdivá301.2 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!