Migrace a doba postpravdivá

Encyklopedie migrace

Projekt Encyklopedie migrace pod záštitou Univerzity Karlovy připravila v rámci výuky občanské výchovy pro 8. a 9. ročník bezplatný workshop MIGRACE A DOBA POSTPRAVDIVÁ, jehož cílem je kritický a otevřený pohled na aktuální společenskou problematiku migrace a mediální prezentace tohoto jevu. Touto cestou se snažíme o větší atraktivitu výuky v rámci podpory kritického přístupu k mediálním informacím v předmětu “Výchova k občanství“ a o autentické učení žáků.

Žáci budou mít možnost porovnat veřejně šířené nepodložené a matoucí informace (hoax) s věrohodnými a verifikovanými zdroji od odborníků na dané téma. Žáci budou vedeni k formulování vlastního názoru a sami si budou moct vyzkoušet na příkladech odlišování propagandy, fámy, hoaxu od ověřených informací a faktů, budou jim vštěpovány základy kritického myšlení.

Interaktivní složkou workshopu je práce s internetovou stránkou encyklopedie.org, kde si podle pracovních listů žáci sami objasní některá sporná nebo kontroverzní témata z oblasti migrace. Součástí programu je i otevřená diskuse s člověkem, který má s emigrací osobní zkušenost.

Požadavky:
Časová dotace 90minut / 2 vyučovací hodiny
Vhodné pro žáka 8. a 9. tříd ZŠ
Předpokládaný počet účastníků od 15 do 30 žáků
Počítačová učebna s dataprojektorem
Workshop v prostorách ZŠ

V případě zájmu nás prosím kontaktujte a objednejte si workshop:
Zuzana Terry 774 482 600
Štěpánka Kopřivová 725 541

PřílohaVelikost
PDF icon Leták Migrace a doba postpravdivá301.2 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky