Newsletter Občankářů č. 4

Newsletter Občankářů č. 4

Už jste četli novinky Asociace? V Newsletteru Občankářů č. 4 je jich spousta.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na začátku našeho velikonočního newsletteru mi dovolte, abych se omluvil za poněkud delší prodlevu před vydáním nového čísla. Přestože od vydání toho posledního uplynuly skoro dva měsíce, rozhodně jsme nezaháleli!

Teprve minulý týden dorazilo oficiální vyjádřením MŠMT, které udělilo naší Asociaci akreditaci pro další vzdělávání a současně s tím akreditovalo naši připravovanou květnovou akci Občankáři sobě! Zajímavé novinky přinášíme i z jednání se zástupci ministerstva školství o konkrétní podpoře občanského vzdělávání na školách v příštím školním roce. Rozjíždí se i schůzky se zástupci kateder OV/SV na pedagogických fakultách a prezentace Občankářů přímo v hodinách didaktiky. V neposlední řadě se rýsuje užší spolupráce s Občanským sdružením PANT a propojení našich aktivit v oblasti moderních dějin. Zájem o spolupráci s Občankáři mají ale i další instituce.

Jak vidíte, není toho málo. Podrobnosti o uvedených i dalších aktivitách Vám přinášejí následující řádky.

Přejeme příjemné čtení a hezké velikonoční svátky!

Za výbor Asociace
Michal Řezáč

Občankáři sobě!
Toto téměř obrozenecké provolání v názvu akce si klade za cíl zorganizovat a pozvat Vás v pátek 29. a v sobotu 30. května do Prahy na dvoudenní Jarní školu občankářů.

Akce je koncipována tak, aby pro účastníky měla přínos jak informační, tak didaktický. Znamená to, že v první části bychom se věnovali jednomu z aktuálních témat současného světového/domácího dění a za účasti hostů bychom se snažili o zprostředkování různých názorů a pohledů. V další části si představíme didaktické materiály a metody, které nám umožní s tímto tématem pracovat přímo ve výuce. V závěru bychom dali volný prostor pro další instituce a „neziskovky“, které by měly zájem představit se a prezentovat občankářům své didaktické materiály.

Rádi bychom Vás nejen pozvali, ale také zapojili do výběru tématu, které by nás během tohoto našeho prvního setkání provázelo. V nabídce jsou následující témata:
· Islamizace (Střet civilizací – Skutečnost nebo mýtus)
· Ukrajina (Autoritářské mechanismy v „demokratických státech“)
· Kriminalita v ČR (Chceme nebo nechceme policejní stát?)
· Migrace v ČR (Kdo a proč odchází a přichází?)
· Úskalí komunální politiky v ČR (Každá obec/město má svou Blanku.)

Rádi bychom Vás požádali o Váš názor – které téma považujete za aktuální a zda je pro Vás účast na akci reálná. Ubytování a plná penze bohužel není nijak dotovaná, předběžně počítáme s cenou mírně přesahující 1000,- Kč. Počet míst je omezen.

Na tomto odkaze najdete krátký dotazník http://goo.gl/forms/xfwOmZAlQU, jehož vyplněním nám coby organizátorům výrazně ulehčíte práci. Děkujeme!

V lednu a únoru 2015 proběhla dvě setkání za účasti poslanců J. Miholy (KDU-ČSL), M. Langšádlové (TOP 09), 1. náměstka MŠMT Jaroslava Fidrmuce, zástupců „neziskovek“ a Asociace o možnostech podpory občanského vzdělávání na školách. Tato aktivita vyústila velmi rychle do vzniku pracovní skupiny při MŠMT, jejímž cílem by mělo být vytvoření modelu občanského vzdělávání na základních a středních školách. Zatím proběhly dvě schůzky této skupiny, přičemž první výstupy jsou směřovány na začátek příštího školního roku. V první fázi ministerstvo s největší pravděpodobností podpoří žákovské parlamenty na všech typech škol a bude vyvíjet metodiky aktivního zapojení těchto parlamentů do školního života. O dalších podpořených návrzích Vás budeme informovat - je velmi pravděpodobné, že se Asociace bude přímo podílet na výběru dalších aktivit.

V rámci spolupráce s Občanským sdružením PANT připravuje Asociace dva projekty.

Tím prvním je tvorba nových vzdělávacích materiálů. Výstupem by měla být kompletní edukační sada k tématům migrace a genocida. Za tímto účelem hledáme čtyři zájemce (občankáře), kteří by se chtěli na tvorbě materiálů podílet. V případě zájmu nám zašlete přehled Vašich nadstavbových zkušeností s těmito tématy (projekty, semináře, konference, publikační činnost, tvorba vzdělávacího materiálu apod.). Práce je honorovaná. Přihlášky zasílejte do konce dubna na adresu: vybor@obcankari.cz

Druhým projektem je úprava materiálů z portálu Moderní dějiny, které budou nově k dispozici učitelům OV a SV na našem webu www.obcankari.cz. Z portálu Moderní dějiny bylo vybráno několik výukových lekcí (prezentací/pracovních listů), které mají velmi blízko právě ke společenským vědám. Snažíme se vybrané materiály doplnit o další aktivity (návrhy) tak, aby je bylo dále možné využít v hodinách občanské výchovy a společenských věd. Chtěli bychom, alespoň touto cestou, poděkovat Občanskému sdružení PANT za to, že nám umožnilo sdílet a následně upravovat jejich materiály pro potřeby občankářů.

Poděkování ostravským občankářům

Nadále se snažíme pronikat do mediálního prostoru. Za všechny bych Vás rád nasměroval na rozhovor s naší krajskou koordinátorkou v Ostravě Irenou Eibenovou pro měsíčník Řízení školy. Celý si jej můžete přečíst na našich webových stránkách. Poděkování náleží Ireně Eibenové i za úspěšné regionální setkání členů Asociace v Moravskoslezském kraji na sklonku ledna. Těšíme se, že další krajská setkání na sebe nenechají dlouho čekat smiley

Vážení kolegové,
mnozí z Vás jste se v loňském roce zařadili mezi naše podporovatele na Hithitu, čímž jste společně s mnohými ostatními výrazně napomohli k založení naší Asociace. Velice si Vaší podpory vážíme a i proto jsme jednotlivé přispěvatele zveřejnili, jmenovitě a společně s naším poděkováním, na našem webu www.obcankari.cz. Pokud však někteří z Vás nenašli na uveřejněném seznamu své jméno, dovolte nám, abychom situaci vysvětlili. Na účet Hithitu bylo možné přispívat jmenovitě, nebo bez zadání osobních dat. Pokud jste volili druhou variantu, v uveřejněném seznamu se o dárci neobjevily žádné informace a byl vyhodnocen jako anonymní. Příspěvek je však možné doložit i zpětně - Vaším dokladem o výši částky připsané na účet Hithitu. Poté se stanete „veřejnými přispěvateli“ a Vaše jméno obratem (a rádi) doplníme do seznamu našich podporovatelů. Stačí nám zaslat potřebný doklad na adresu petra.slamova@obcankari.cz Děkujeme za pochopení.

A dále jedna informace z redakce asociačního webu. Možná patříte k těm, kteří jsou členy Asociace, ale nemají registraci na našem webu www.obcankari.cz. Pro tyto na webu dosud nepřihlášené členy jsme na našich stránkách vytvořili přihlašovací uživatelský účet. Důvodů, proč jsme tak učinili, je hned několik. Hlavní je ten, že stažení příloh ze článků na webu vyžaduje Vaše přihlášení, ke kterému je ovšem nutná registrace. Ta však automaticky nevzniká s Vaším členstvím.

Rádi bychom Vám představili projekt Slavné dny nebo též http://www.obcankari.cz/slavne-dnyprojekt-na-streamcz-0. Jedná se o audiovizuální lekce zaměřené na významné dny 20. století. Každá lekce obsahuje krátký film, na němž je vystavěna vzdělávací aktivita, která účinně zprostředkovává žákům informace a vědomosti, nutí je budovat si postoje a vést argumentačně plnohodnotné debaty. Snímek mapuje celý fenomén/událost, pro který je určující jeden konkrétní den. Filmový materiál, který jen málokdy přesáhne 7 minut, je do hodiny ideální. Promítaná videa pracují s metodou zkratky, dobovými fotografiemi, historickými dokumenty či očitými svědectvími, vyvolávají otázky, které by pouhý výklad vyvolat nemusel, jsou krátká a velmi srozumitelná. Aktivity jsou zaměřeny buď na bližší prozkoumání některého z fenoménů, které snímek zprostředkovává, nebo mají ambici přiblížit žákům událost v celé její šíři rozsahu a dopadu.

Doporučení autorů projektu: Pro zjednodušení práce s audiovizuálními lekcemi radíme zakoupit si knihu slavné dny, která obsahuje doprovodné materiály (fotky, tabulky, dobové dokumenty), se kterými jednotlivé aktivity pracují. ŠKOLY MAJÍ SLEVU 30 %!
Ohlasy na knihu i audiovizuální lekce jsou velmi pozitivní. Vyzkoušejte je sami (všechny odkazy jsou aktivní):
· Den, kdy se upálil Jan Palach
· Den teroristických útoků na USA
· Den vraždy M. L. Kinga

DOX pokračuje v projektu Škola v DOXu/DOX ve škole

Centrum moderního umění DOX po úspěšném prvním ročníku realizuje pokračování projektu Škola v DOXu/DOX ve škole. Informace o programu a registraci naleznete na tomto webovém odkaze http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/skola-v-doxudox-ve-skole-2015 nebo našich webových stránkách.

Rozjíždí se projekt Have you met TED

Pokud znáte, nebo dokonce ve výuce používáte videa z TEDx, možná Vás zaujme záměr této organizace cíleně dostat jejich videa do výuky občanské výchovy/společenských věd. V současné době vzniká pracovní skupina, která má nastavit způsob práce a komunikace, definovat výstupy projektu a dát prostor pro dotazy a podněty. Pokud Vás tento projekt zaujal a učíte ideálně na vyšším stupni gymnázia v Praze, je stále ještě možné se do skupiny zapojit. V případě zájmu kontaktujte, prosím, co nejdříve slečnu Gabrielu Bokovou na adrese gabriela.bokova@tedxprague.cz.

Hravě.cz hledá spolupracovníky

Hravě.cz jsou online kurzy, které využívají prvků her a sociálních sítí k tomu, aby motivovaly studenty během přípravy k důležitým zkouškám. Existující kurzy k didaktickým testům státní maturity a obecných studijních předpokladů již takto studentům pomáhají. V současné době hledají tvůrci projektu spolupracovníky, kteří by pomohli s dokončením připravovaného kurzu k testům ZSV v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Jedná se zejména o oponenturu obsahů (otázek, lekcí, "definic") a jejich doplnění do ucelené struktury. Pokud Vás Hravě.cz zaujalo, navštivte webové stránky www.hrave.cz nebo kontaktujte Josefa Vencla na adrese venclj@gmail.com, případně telefonicky na 777 892 696. Spolupráce je honorovaná.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky