Občankáři mezi studenty UK

Občankáři opět mezi studenty a studentkami!

 

Tentokrát jsme navštívili seminář didaktiky OV na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem bylo pobavit se o Strastech a slastech začínajícího učitele/začínající učitelky. Snahou bylo rozptýlit možné obavy a dodat jistotu, která v začátcích pomáhá. 

Jedním z bodů bylo i samotné představení Občankářů. Zmínili jsme okolnosti našeho vzniku, smysl a důvody, představili jsme web, na kterém najdete materiály (nejen) k aktuálním situacím. Věříme, že pro studenty a studentky bude web možným vodítkem a třeba i důležitou pomůckou v jejich praxi.

Děkujeme za pozvání Michaele Dvořákové a Ondřeji Lánskému! Těšíme se na další spolupráci!

 

Za Občankáře

Petra Slámová

 

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky