Občankáři pořádají vzdělávací kurzy

Dovolujeme si vás informovat o tom, že Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. v rámci grantu VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským pořádá letní školu a připravuje další 2 e-learningové kurzy.

E-learningový kurz Mytologie sounáležitosti nabídne historické odkazy, terminologické nástroje i didaktické inspirace užitečné k porozumění zdánlivě samozřejmým kategoriím národa, rasy, kultury a identity.
Pomocí odborných, publicistických i propagandistických textů, ilustrací, fotografií a filmů prozkoumáme podoby rasismu, nacionalismu, etnocentrismu, antisemitismu a anticiganismu i mechanismy genocidy.

E-learningový kurz Občanka v souvislostech je zaměřen na výuku společenskovědních oborů: psychologie, sociologie, právo, ekonomie, politologie a mezinárodní vztahy. Kurz osvojuje znalosti a dovednosti v oblasti moderních metod výuky rozvíjejících kritické myšlení, mediální výchovy, sociálních a občanských kompetencí. Nabízí porozumění hlubších souvislostí v současném dění a událostech moderních dějin u nás i ve světě. Nabízí práci s vybranými odbornými, publicistickými a literárními texty, fotografiemi, filmy, ukázkami propagandy a manipulace, audiovizuálními prezentacemi.

Oba kurzy jsou v rozsahu 40 hodin.

Hlavními výstupy bude finančně ohodnocená autorská metodika.

Kurzy jsou určeny učitelům z Prahy a jsou zdarma.

V rámci projektu Asociace pořádá Letní školu Občankářů.

Setkání proběhne na konci školního roku a začátkem prázdnin (ve dnech 29. 6 + 2., 3. a 4. 7. 2018). Během těchto čtyř dnů se pokusíme reflektovat všechna důležitá témata, se kterými jsme se v tomto školním roce setkávali. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Stručný program letní školy Občankářů

29.6. - První den
Téma: Exekuce
Michal Kunc
Chudoba, předlužení a jejich vlivy

Radek Hábl
Exekuce včera dnes a zítra
Proč je u nás tolik exekucí, jaké to má společenské dopady a k čemu je dobrá mapa exekucí

Daniel Hůle
Exekuce a její psychologické dopady


Michal Řezáč
Téma testování v hodinách ZSV a OBN

2. 7. - Druhý den
Téma:  Kam míří V4?

Vít Dostál
Polsko a Visegradská skupina jako nové problémy Evropy?

Luboš Palata
Slovensko na rozcestí

Pavlína Janebová
Maďarsko - směřování k neliberální demokracii

Josef Märc
Metodiku na míru tématu celého dne

Mečiar
Projekce filmu Mečiar
beseda s autorkou

3. 7. - Třetí den
Téma: Mediální výchova

Pavla Holcová

Mýtus o objektivní novinařině

Josef Šlerka
Jak nás dezinformace umí dostat

Peter Zsapka
Legenda o zakřivených banánech

Michal Kaderka
Média a jejich porevoluční vývoj

Vojtěch Bruk
Prezentace publikace a činnosti Zvol si info

Martin Šmok
IWitness

4. 7. - Čtvrtý den
Téma: Střední východ a role MO

Jan Veselý

Příčiny a charakter syrského konfliktu

Tomáš Pojar
Diplomacie a války na současném Blízkém východě

Jarmila Štuková
Nedaleko černé vlajky

Rádio Kobání
Projekce filmu Rádio Kobání + představení projektů JSNS (Jednoho světa na školách)

Metodický materiál připravuje Petra Slámová

Akce se konají v rámci realizace projektu VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím spolufinancovaného Evropskou unií a Hlavním městem Praha.

   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky