Občankáři pořádají vzdělávací kurzy

Dovolujeme si vás informovat o tom, že Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. v rámci grantu VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským pořádá letní školu a připravuje další 2 e-learningové kurzy.

E-learningový kurz Mytologie sounáležitosti nabídne historické odkazy, terminologické nástroje i didaktické inspirace užitečné k porozumění zdánlivě samozřejmým kategoriím národa, rasy, kultury a identity.
Pomocí odborných, publicistických i propagandistických textů, ilustrací, fotografií a filmů prozkoumáme podoby rasismu, nacionalismu, etnocentrismu, antisemitismu a anticiganismu i mechanismy genocidy.

E-learningový kurz Občanka v souvislostech je zaměřen na výuku společenskovědních oborů: psychologie, sociologie, právo, ekonomie, politologie a mezinárodní vztahy. Kurz osvojuje znalosti a dovednosti v oblasti moderních metod výuky rozvíjejících kritické myšlení, mediální výchovy, sociálních a občanských kompetencí. Nabízí porozumění hlubších souvislostí v současném dění a událostech moderních dějin u nás i ve světě. Nabízí práci s vybranými odbornými, publicistickými a literárními texty, fotografiemi, filmy, ukázkami propagandy a manipulace, audiovizuálními prezentacemi.

Oba kurzy jsou v rozsahu 40 hodin.

Hlavními výstupy bude finančně ohodnocená autorská metodika.

Kurzy jsou určeny učitelům z Prahy a jsou zdarma.

V rámci projektu Asociace pořádá Letní školu Občankářů.

Setkání proběhne na konci školního roku a začátkem prázdnin (ve dnech 29. 6 + 2., 3. a 4. 7. 2018). Během těchto čtyř dnů se pokusíme reflektovat všechna důležitá témata, se kterými jsme se v tomto školním roce setkávali. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Stručný program letní školy Občankářů

29.6. - První den
Téma: Exekuce
Michal Kunc
Chudoba, předlužení a jejich vlivy

Radek Hábl
Exekuce včera dnes a zítra
Proč je u nás tolik exekucí, jaké to má společenské dopady a k čemu je dobrá mapa exekucí

Daniel Hůle
Exekuce a její psychologické dopady


Michal Řezáč
Téma testování v hodinách ZSV a OBN

2. 7. - Druhý den
Téma:  Kam míří V4?

Vít Dostál
Polsko a Visegradská skupina jako nové problémy Evropy?

Luboš Palata
Slovensko na rozcestí

Pavlína Janebová
Maďarsko - směřování k neliberální demokracii

Josef Märc
Metodiku na míru tématu celého dne

Mečiar
Projekce filmu Mečiar
beseda s autorkou

3. 7. - Třetí den
Téma: Mediální výchova

Pavla Holcová

Mýtus o objektivní novinařině

Josef Šlerka
Jak nás dezinformace umí dostat

Peter Zsapka
Legenda o zakřivených banánech

Michal Kaderka
Média a jejich porevoluční vývoj

Vojtěch Bruk
Prezentace publikace a činnosti Zvol si info

Martin Šmok
IWitness

4. 7. - Čtvrtý den
Téma: Střední východ a role MO

Jan Veselý

Příčiny a charakter syrského konfliktu

Tomáš Pojar
Diplomacie a války na současném Blízkém východě

Jarmila Štuková
Nedaleko černé vlajky

Rádio Kobání
Projekce filmu Rádio Kobání + představení projektů JSNS (Jednoho světa na školách)

Metodický materiál připravuje Petra Slámová

Akce se konají v rámci realizace projektu VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím spolufinancovaného Evropskou unií a Hlavním městem Praha.

   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!