Občankáři v HRADCI!

Občankáři přijali výzvu a pozvání na Filozofickou fakultu Hradec Králové!

Ve spolupráci s FF Hradec Králové vznikl kurz pro studenty a studentky v Hradci Králové, který jsme nazvali "Strasti a slasti začínajícího učitele/učitelky". Setkali jsme se 12. října na půdě fakulty, v rámci volitelného předmětu, s těmi, které téma zajímalo. Součástí kurzu bude i návštěva ZŠ Partyzánská v České Lípě, kde si studenti zvolí otevřené hodiny, do nichž vstoupí. Setkání se uskuteční v listopadu. Účastníkům kurzu jsme nabídli možnost pobýt s asistentkami pedagogy, podívat se na práci a začlenění ukrajinských dětí do výuky, nebo zhlédnout třídní schůzky, které se v den návštěvy konají. Součástí zápočtu je i rozbor videohospitace hodiny VkO dle zadaných kritérií. Kurz zakončíme opět na půdě fakulty a pokusíme se zreflektovat to, co nás zaujalo, co fungovalo a nefungovalo, čeho jsme si všimli a zda jsme se zbavili alespoň některých strastí, které nás doposud trápily. Kromě toho, že studentům a studentkám byli v Hradci představeni Občankáři, jejich činnost a především jejich web s materiály, jsme se snažili mluvit o věcech, které budoucím učitelům nedají spát. Domníváme se, že účastníci ocenili přístup a situace z reálného prostředí učitele. Druhým pohledem, který jsme totiž nabízeli, byl pohled vedení. To zastupoval Mgr. Karel Minařík.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

 

Za Občankáře

Petra Slámová

 

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky