Semináře o sciologii FSS MU

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Brno, opět po roce připravila sérii vzdělávacích seminářů pro vyučující společenskovědních předmětů středních (a příbuzných) škol. Můžete se těšit na prezentace a diskusi výzkumů osobností brněnské sociologie jako Tomáš Katrňák, Ladislav Rabušic, Irena Kašparová, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová a další. Pro posluchače bude připravena sadu témat, která budou prezentována na konkrétních příkladech a výzkumech, včetně pracovních opor do vaší výuky

Běh dvou celodenních seminářů (tváří v tvář, pokud nás okolnosti nedonutí ke změně) představí aktuální témata jak ze sociologie, tak sociální antropologie a z genderových studí.

Program je akreditovaný v rámci DVPP z MŠMT (16 hodin, 2x8) a setkání proběhne ve  čtvrtek 10. listopadu a v pátek 25. listopadu, 2022, cca 9:00 – 16.30h.

Již nyní je možnost se na akci přihlásit zde . Na uvedeném odkazu najdete i bližší informace. Přihlašujte se prosím nejpozději do 10. září.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky