Pozvánka na seminář Politika mezi demokracií a totalitarismem

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na seminář pořádaný společností energeia o.p.s. a Univerzitou Pardubice. Je určen přednostně pro pedagogy středních škol, vítáni jsou i motivovaní studenti a veřejnost. Hosty budou tentokrát prof. Miroslav Novák a doc. Jakub Jinek. Seminář proběhne současně v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Pro účastníky je zdarma.

Miroslav Novák byl jedním z účastníků pohřbu Jana Patočky. Krátce poté emigroval do Švýcarska, kde získal na Ženevské univerzitě doktorát ze sociologie. Po roce 1989 se vrátil do Československa. Působil v řadě institucí, přednáší na Karlově univerzitě, je autorem řady publikací v češtině a ve francouzštině. Specializuje se na stranické systémy a různé typy demokracie.

Jakub Jinek je jedním z předních odborníků na antickou filosofii, zabývá se ale také sociální etikou a politickou filosofií. Přednáší na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice, jako proděkan působil na Jihočeské univerzitě a několik let byl ředitelem nakladatelství OIKOYMENH. Je autorem řady odborných knih, včetně monografie Obec a politično v Aristotelově myšlení.

Název semináře: Politika mezi demokracií a totalitarismem

Kdy se uskuteční: Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 13:00 do 16:00

Místo: Divadlo D29, Pardubice, Ul. Sv. Anežky České 29

Online přenos: Platforma YouTube

Zde je pozvánka s podrobnějšími informacemi, které jsou aktualizovány na stránkách Kontextů humanity v příslušné aktualitě  Zájemci se mohou přihlásit zde  Pedagogové, kteří přijdou do Divadla D29, obdrží knihu Úvod do studia politiky, jejímž spoluautorem je prof. Miroslav Novák.

Těšíme se na setkání.

Hezký den přeje


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky