Stužák – občanské vzdělávání interaktivně a zdarma

Stužák je jedinečná platforma, která propojuje vysokoškolské studenty ze studentských spolků s žáky (nejen) středních škol prostřednictvím bezplatného občanského vzdělávání po celé České republice. Naše interaktivní workshopy zahrnují vybraná témata v oblasti mezinárodních vztahů, sociologie, politologie, kritického myšlení, práva a moderních dějin. Každý workshop má zároveň svého univerzitního garanta, který zajišťuje správnost a vyrovnanost informací.

Název Stužák v sobě ukrývá hlavní myšlenku spolku – Studenti žákům.

Jedná se o princip, kdy vysokoškolští studenti předávají vědomosti žákům na středních školách či víceletých gymnáziích. Tento princip je prospěšný pro obě strany, neboť studenti prakticky aplikují nabyté informace zábavně a srozumitelně podanou formou je prezentují žákům. Všechny workshopy dodržují jednotnou metodiku, která je založena na vyváženém poměru množství informací, zábavné formě, ale i důstojném uchopení tématu. Všechny workshopy zahrnují zhruba 20-30 minutovou přednášku, která obeznámí žáky s danou problematikou. Po ní následuje zhruba 60 minutová interaktivní část, která má podobu simulace, role-play nebo experimentu v závislosti na tématu. Praktická zkušenost během druhé interaktivní části workshopu je klíčová pro pochopení tématiky a lepší zapamatování si klíčových informací. Na konci workshopu probíhá diskuze, která vyjasňuje případné nejasnosti a ukotvuje dané téma do současného dění.

V současné době nabízíme celkem 12 workshopů v rámci 6 tematických okruhů.
− Politologie – Demo poslanecké sněmovny, Politik není jogurt
− Právo – Právo poutavě a snadno
− Mezinárodní vztahy – Mezinárodní krize 2032, Pevnost Evropa, Zasedni v Bruselu, Společné cíle
− Sociologie – Optikou bezkonfliktní společnosti, Sociální záchranné sítě
− Kritické myšlení – Mlhavá objektivita
− Moderní dějiny – Feel the (hi)story (1968/1989)


Zvolená témata našich workshopů reagují na výzvy moderní demokracie, jako je pokles volební účasti, rostoucí nedůvěra v demokracii, nerozvinuté kritické myšlení a všespolečenská apatie mladých lidí. Snažíme se tyto výzvy eliminovat vzbuzováním zájmu mladých lidí o věci veřejné, rozvíjením kritického myšlení  a otevřením dveří k pochopení moderních dějin či mezinárodnímu prostředí. Sekundárními cíli Stužáku je rozvoj soft-skills žáků, mezi něž patří schopnosti týmové spolupráce, kritické posuzování zdrojů informací, prezentování výsledků, obhajování názorů a schopnosti činit kompromisy.  


Chcete-li si objednat naše workshopy, stačí vyplnit online objednávkový formulář na našich webových stránkách. V rámci objednávkového formuláře si vyberete zvolené téma a uvedete tři preferovaná data workshopu. Po automatickém potvrzení objednávky se následně ozve koordinátorka s potvrzením konkrétního data workshopu. Objednávat lze jak jednotlivé workshopy, tak i balíčky workshopů a projektové dny - ty je lepší řešit e-mailem na adrese sequensova@stuzak.cz


Pro více informací a objednání workshopů navštivte: https://stuzak.cz/objednavka/workshopy
Těšíme se na spolupráci.

Michal Souček
člen správní rady Stužáku

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!