Stužák – občanské vzdělávání interaktivně a zdarma

Stužák je jedinečná platforma, která propojuje vysokoškolské studenty ze studentských spolků s žáky (nejen) středních škol prostřednictvím bezplatného občanského vzdělávání po celé České republice. Naše interaktivní workshopy zahrnují vybraná témata v oblasti mezinárodních vztahů, sociologie, politologie, kritického myšlení, práva a moderních dějin. Každý workshop má zároveň svého univerzitního garanta, který zajišťuje správnost a vyrovnanost informací.

Název Stužák v sobě ukrývá hlavní myšlenku spolku – Studenti žákům.

Jedná se o princip, kdy vysokoškolští studenti předávají vědomosti žákům na středních školách či víceletých gymnáziích. Tento princip je prospěšný pro obě strany, neboť studenti prakticky aplikují nabyté informace zábavně a srozumitelně podanou formou je prezentují žákům. Všechny workshopy dodržují jednotnou metodiku, která je založena na vyváženém poměru množství informací, zábavné formě, ale i důstojném uchopení tématu. Všechny workshopy zahrnují zhruba 20-30 minutovou přednášku, která obeznámí žáky s danou problematikou. Po ní následuje zhruba 60 minutová interaktivní část, která má podobu simulace, role-play nebo experimentu v závislosti na tématu. Praktická zkušenost během druhé interaktivní části workshopu je klíčová pro pochopení tématiky a lepší zapamatování si klíčových informací. Na konci workshopu probíhá diskuze, která vyjasňuje případné nejasnosti a ukotvuje dané téma do současného dění.

V současné době nabízíme celkem 12 workshopů v rámci 6 tematických okruhů.
− Politologie – Demo poslanecké sněmovny, Politik není jogurt
− Právo – Právo poutavě a snadno
− Mezinárodní vztahy – Mezinárodní krize 2032, Pevnost Evropa, Zasedni v Bruselu, Společné cíle
− Sociologie – Optikou bezkonfliktní společnosti, Sociální záchranné sítě
− Kritické myšlení – Mlhavá objektivita
− Moderní dějiny – Feel the (hi)story (1968/1989)


Zvolená témata našich workshopů reagují na výzvy moderní demokracie, jako je pokles volební účasti, rostoucí nedůvěra v demokracii, nerozvinuté kritické myšlení a všespolečenská apatie mladých lidí. Snažíme se tyto výzvy eliminovat vzbuzováním zájmu mladých lidí o věci veřejné, rozvíjením kritického myšlení  a otevřením dveří k pochopení moderních dějin či mezinárodnímu prostředí. Sekundárními cíli Stužáku je rozvoj soft-skills žáků, mezi něž patří schopnosti týmové spolupráce, kritické posuzování zdrojů informací, prezentování výsledků, obhajování názorů a schopnosti činit kompromisy.  


Chcete-li si objednat naše workshopy, stačí vyplnit online objednávkový formulář na našich webových stránkách. V rámci objednávkového formuláře si vyberete zvolené téma a uvedete tři preferovaná data workshopu. Po automatickém potvrzení objednávky se následně ozve koordinátorka s potvrzením konkrétního data workshopu. Objednávat lze jak jednotlivé workshopy, tak i balíčky workshopů a projektové dny - ty je lepší řešit e-mailem na adrese sequensova@stuzak.cz


Pro více informací a objednání workshopů navštivte: https://stuzak.cz/objednavka/workshopy
Těšíme se na spolupráci.

Michal Souček
člen správní rady Stužáku

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky