Osudové osmičky: Pro milovníky historie k 100. výročí založení ČSR

Filozofická fakulta Ostravské Univerzity se zapojila do oslav významného výročí 100 let od založení Československé republiky. Pro veřejnost připravila pásmo pěti přednášek, v nichž naši historici poodhalí řadu událostí, které přímo či nepřímo vedly a ovlivnily vznik samostatného Československého státu.

První z přednášek začíná už 29. března v Centru PANT v Ostravě a bude se věnovat konci třicetileté války, vestfálskému míru v kontextu celé Evropy, ale i Českých zemí a našeho regionu.

OSUDOVÉ OSMIČKY
I. PŘEDNÁŠKA Z CYKLU OSUDOVÉ OSMIČKY
1648 VESTFÁLSKÝ MÍR, EVROPA A ČESKÉ ZEMĚ


Vestfálským mírem v roce 1648 končí jedna krvavá etapa. Zároveň se formuje podoba evropské politiky, která má pro Čechy dalekosáhlé následky sahající hluboko do poloviny 19. století. Mění se podoba české společnosti a vzniká zárodek následujících událostí, jejichž dopad můžeme sledovat do dnešních dnů.

Událost zdánlivě příliš vzdálená, než aby měla zásadní vliv na podobu dnešní společnosti. Opak je pravdou. Uzavření mírových smluv v severozápadních německých městech Osnabrück a Münster 24. října 1648 představuje zásadní mezník v politicko-náboženském vývoji Evropy i naší země. Celoevropský válečný konflikt, a skoro dvě století trvající střety zastánců katolické a nekatolické konfese, předurčily podobu evropské politiky až do poloviny 19. století. Vestfálský mír na jednu stranu ukončil vyčerpávající válečný konflikt, na stranu druhou ale zabránil politické a náboženské proměně a země koruny České se staly na 250 let součástí habsburské monarchie. Uzavření vestfálského míru tak na dlouhou dobu ovlivnilo politickou a náboženskou situaci v samotných českých zemích a znamenalo zásadní proměnu společnosti. Třicetiletá válka připravila země koruny České téměř o třetinu obyvatel, kdy velká část tehdejší české elity odešla do exilu.

29. března 2018
16.00 hodin

Centrum PANT
Čs. legií 22, Ostrava

Přednášející nastíní všechny uvedené procesy ve světle nejnovějších poznatků, a to jak ve středoevropském kontextu, tak uvede konkrétní dopady na České země i náš region Severní Moravy a Horního Slezska.

Další přednášky v rámci cyklu Osudové osmičky
17. 4. 1848 – revoluční léta 1848 – 1849 a události vedoucí k vypuknutí 1. světové války
31. 5. 1918 – rozpad Rakouska Uherska – dopad na Evropu, Čechy, region
21. 6. 1918 – 1938 – vznik republiky a její nedlouhé trvání
20. 9. 1948 – 1968 komunistický puč, represe padesátých let, postupné uvolňování vrcholící pražským jarem a následná okupace

Všechny přednášky se budou konat v Centru PANT vždy od 16 hodin.

Doc. Jiří Brňovják, Ph.D. z katedry historie Filozofické fakulty Ostravské
univerzity se dlouhodobě věnuje dějinám habsburské monarchie v raném novověku, politickým dějinám, stavovským strukturám – šlechtické společnosti, nobilitacím a stavovství, dějinám správy, regionálním dějinám, dějinám dějinám Slezska v rámci českého státu, české novověké šlechtické a komunální heraldice.

 

PřílohaVelikost
PDF icon osudove-osmicky1.pdf2.45 MB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky