Pozvánka na seminář Labyrint migrace

Volnočasové centrum Pontopolis zve všechny učitele, volnočasové pedagogy a studenty pedagogických oborů VŠ z Pardubického kraje na dvoudenní seminář s názvem LABYRINT MIGRACE, který se uskuteční 9. – 10. 12. 2015 v Poličce.

ZAJÍMÁ VÁS:
Proč lidé migrují?

- Příčiny a důsledky migrace
- Souvislosti mezi globalizací a novodobou migrací
- Hlavní migrační proudy v současném světě
- Jaké to je být migrantem v ČR?
- Přínosy a rizika spojená s migrací
- Identita migrantů

Seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

TERMÍN SEMINÁŘE: 9. – 10. 12. 2015; Seminář začíná v 10 hodin (9. 12.) a končí ve 14 hodin (10. 12.).
MÍSTO: Polička, Volnočasové centrum Pontopolis, (Riegrova 52)
CENA: seminář je zdarma, účastníci si hradí dopravu

Během semináře získají účastníci kromě nových znalostí o migraci:
· dovednosti, jak používat interaktivní metody ve vyučování;
· inspiraci, jak začleňovat vybraná témata do výuky;
· podpůrné informační a metodické materiály;

PŘIHLAŠENÍ DO 4. 12. 2015 na mailové adrese: pontopolis@gmail.com, kde uvedete jméno, příjmení a instituci.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!