Představujeme vám jeden vydařený projekt Čalantika

Darujte vzdělání. Pro české děti je škola často otrava. Pro děti ve slumu Čalantika v Bangladéši je to nedostupný sen.

ADRA, o. p. s., je mezinárodní nevládní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi tak, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V zahraničí pomáháme při mimořádných událostech i dlouhodobých rozvojových projektech, v České republice se zaměřujeme na podporu dobrovolnictví a globální rozvojové vzdělávání.

ADRA a Bangladéš:
V Bangladéši pomáháme ke vzdělání dětem už od roku 1999. V rámci programu BanglaKids podporujeme děti na vesnických a internátních školách -  společně s dárci jsme zajistili vzdělávání už více než 6400 dětem. Naše snaha o rozšíření působnosti i do chudinských čtvrtí se zhmotnila v létě 2013 v centru Čalantika. Toto vzdělávací a volnočasové centrum pro děti a jejich rodiny ze stejnojmenného slumu jsme zřídili ve spolupráci s místní organizací ADRA Bangladéš v těsné blízkosti jednoho z rozsáhlejších slumů v dhácké čtvrti Mirpur. Centrum Čalantika je plně řízeno místními pracovníky.

Máme radost z toho, že i v Bangladéši můžeme hledat cesty, jak smysluplně podporovat vzdělávání dětí z těch nejchudších poměrů. Jsme přesvědčeni o tom, že tato podpora rozhodujícím způsobem mění životy těchto dětí, jejich rodin i příštích generací.


Stránky proketu naleznete ZDE


 

YouTube video: 
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!