Představujeme vám jeden vydařený projekt Čalantika

Darujte vzdělání. Pro české děti je škola často otrava. Pro děti ve slumu Čalantika v Bangladéši je to nedostupný sen.

ADRA, o. p. s., je mezinárodní nevládní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi tak, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V zahraničí pomáháme při mimořádných událostech i dlouhodobých rozvojových projektech, v České republice se zaměřujeme na podporu dobrovolnictví a globální rozvojové vzdělávání.

ADRA a Bangladéš:
V Bangladéši pomáháme ke vzdělání dětem už od roku 1999. V rámci programu BanglaKids podporujeme děti na vesnických a internátních školách -  společně s dárci jsme zajistili vzdělávání už více než 6400 dětem. Naše snaha o rozšíření působnosti i do chudinských čtvrtí se zhmotnila v létě 2013 v centru Čalantika. Toto vzdělávací a volnočasové centrum pro děti a jejich rodiny ze stejnojmenného slumu jsme zřídili ve spolupráci s místní organizací ADRA Bangladéš v těsné blízkosti jednoho z rozsáhlejších slumů v dhácké čtvrti Mirpur. Centrum Čalantika je plně řízeno místními pracovníky.

Máme radost z toho, že i v Bangladéši můžeme hledat cesty, jak smysluplně podporovat vzdělávání dětí z těch nejchudších poměrů. Jsme přesvědčeni o tom, že tato podpora rozhodujícím způsobem mění životy těchto dětí, jejich rodin i příštích generací.


Stránky proketu naleznete ZDE


 

YouTube video: 
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky