Internetoví pomocníci pro všechny občankáře

Jak rozvíjet u žáků občanskou angažovanost? Projekt NášStát.cz přináší nástroje, které pomohou učitelům motivovat žáky a studenty k zájmu o své okolí.

Slyšeli jste někdy o člověku jménem Stephen Sutton? Patrně asi ne. Ve Velké Británii ho zná skoro každý. Stephenovi bylo 15 let, když u něj lékaři diagnostikovali rakovinu. Věděl, že zemře. Mnozí z nás by propadli zoufalství. Stephen se však rozhodl, že využije vymezený čas co nejlépe. Sestavil si seznam toho, co chce dokázat a pustil se do jeho realizace. Mimo jiné se také rozhodl získat peníze na výzkum léků proti rakovině. Prostřednictvím nadace, již založil, se mu podařilo vybrat  více než 3 miliony liber. Možná se nám někdy zdá, že žáci a studenti  jsou příliš mladí, aby mohli něco konkrétního udělat. Stephenův příklad však potvrzuje něco jiného. Ukazuje že, doba školní docházky není jen přípravou na budoucí život, je to život sám.  Myslíme si, že mladí lidé mohou už mnoho užitečného sami vykonat. Ač možná nevyberou 3 miliony liber jako Stephen Sutton, mohou přispět mnoha malými věcmi, mohou zlepšit bezprostřední okolí, v němž žijí. Někdy totiž i malé zlepšení či pomoc může svět posunout notným způsobem k lepšímu.

Příkladem projektu, který se snaží učitelům pomoct motivovat mladé lidi k zájmu o své okolí, je projekt Fondu Otakara Motejla. Jako úvodní rozcestník k celému projektu slouží webový portál NášStát.cz. Ten zastřešuje řadu různých webových stránek, jejichž cílem je zlepšit stav v naší společnosti. Jedním z příkladů je třeba web Lepší místo, kde může každý člověk nahlásit věc, která není v jeho okolí v pořádku. Administrátoři webu se pak postarají o informování příslušných úřadů.

TIP: Zkuste věnovat část hodiny občanské výchovy či ZSV tomu, že necháte děti porozhlédnout se po svém okolí a sestavit seznam problémů, na které narazí. Společně pak vyberte tři největší, pokud můžete, nafoťte je a napište na web podnět k zlepšení. Pokud mají děti chytrý telefon, můžou si do něj stáhnout z webu aplikaci, která jim umožní poslat podnět hned, kdykoliv jej uvidí. 

Na webu NášStát.cz také najdete metodiku s aktivitami a programy (pdf), které můžete vyzkoušet v hodinách občanské nauky či ZSV. Díky nim se mohou děti zajímavou cestou seznámit s různými podobami toho, co se dá dělat pro zlepšení společnosti, či s tím, na co si dát pozor, aby některé věci nebyly ještě horší. Děti si můžou také vyzkoušet zábavný kvíz, který prověří, jak rychle dokážou různé informace, týkající se našeho státu, hledat na webu.

Metodika s aktivitami je pilotní verzí materiálu, který by měl učitelům pomoci naučit žáky pracovat s internetovými nástroji. Každá z lekcí je strukturována dle třífázového modelu učení (E-U-R), který zdůrazňuje důležitost zjišťování vědomostí žáků o tématu ještě před samotným počátkem učení nových poznatků. Třífázový model je vždy zakončen reflexí napomáhající žákům utřídit si nové poznatky. U aktivit jsou samozřejmě uvedeny cíle a také doplněny odkazy na užitečné webové stránky, seznam potřeb a poznámka “Jak jinak?” uvádějící další možnosti práce s tématem. Každá z aktivit je koncipovaná přibližně na 45 minut.

Pokud by Vás projekt zaujal, byli bychom velice rádi, kdybyste otestovali náš kvíz či metodiku, napsali nám k tomu své postřehy a tím se podíleli na vzniku finální podoby tohoto jedinečného vzdělávacího materiálu, který se budeme snažit šířit mezi co největší počet pedagogů.

V případě zájmu se prosím ozvěte koordinátorce projektu, Michaele Rybičkové: michaela.rybickova@motejl.cz, 728 872 564.


Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Financuje významné nevládní organizace (např. Transparency International, Frank Bold či Oživení) i malé lokální občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na radnicích a vznik platformy online nástrojů pro občany na www.nasstat.cz. Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy.

PřílohaVelikost
PDF icon nasstatcz_metodika_aktivit.pdf1 MB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky