Přihlašte se do 8. ročníku soutěže EUROPASECURA

Soutěž EuropaSecura, která je podpořena Ministerstvem zahraničních věcí ČR a kterou realizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR.

Je možno přihlašovat studentské týmy, a to až do 25. března 2015.

Soutěž je zaměřena na otázky bezpečnosti v Evropě a ve světě, na roli Evropské unie a Severoatlantické aliance. Studenti se mohou přihlásit elektronicky přes webové stránky soutěže – www.EuropaSecura.cz. Hlavní cenou pro ně je výlet do sídel evropských institucí v Bruselu nebo Štrasburku.

V soutěži EuropaSecura však nesoutěží pouze studenti, ale i jejich školy. Soutěž spočívá v nominaci co největšího počtu družstev, které se do soutěže přihlásí z jedné školy. Hodnotícím kritériem je počet družstev, která se aktivně zúčastní prvního kola. Díky štědrosti našich sponzorů můžeme nabídnout třem školám, z nichž se přihlásí nejvíce studentů, následující hodnotné ceny:

1. místo: datový projektor
2. místo: LCD televize
3. místo: miniDVD kamera

 

Více na www.EuropaSecura.cz

www.europeum.org

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!