Přihlašte se do 8. ročníku soutěže EUROPASECURA

Soutěž EuropaSecura, která je podpořena Ministerstvem zahraničních věcí ČR a kterou realizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR.

Je možno přihlašovat studentské týmy, a to až do 25. března 2015.

Soutěž je zaměřena na otázky bezpečnosti v Evropě a ve světě, na roli Evropské unie a Severoatlantické aliance. Studenti se mohou přihlásit elektronicky přes webové stránky soutěže – www.EuropaSecura.cz. Hlavní cenou pro ně je výlet do sídel evropských institucí v Bruselu nebo Štrasburku.

V soutěži EuropaSecura však nesoutěží pouze studenti, ale i jejich školy. Soutěž spočívá v nominaci co největšího počtu družstev, které se do soutěže přihlásí z jedné školy. Hodnotícím kritériem je počet družstev, která se aktivně zúčastní prvního kola. Díky štědrosti našich sponzorů můžeme nabídnout třem školám, z nichž se přihlásí nejvíce studentů, následující hodnotné ceny:

1. místo: datový projektor
2. místo: LCD televize
3. místo: miniDVD kamera

 

Více na www.EuropaSecura.cz

www.europeum.org


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky