Semináře "Osmáci ve-při" aneb metodika zvládání konfliktů

Seznamte se s novou metodikou pro 8. ročník ZŠ.

Semináře proběhnou:

2.12. v Tereze v Praze (Haštalská 17)

8.12. v Lipce, Brno (Kamenná 20)

Pojďte na osmáky od lesa! Jak to vypadá, když jsou lidé ve-při? Nový roční plán programu Les ve škole pro osmý ročník základních škol nabádá osmáky k řešení problémů a konfliktů – nejen v lese. Na začátku metodiky se žáci seznámí s pojmy problém a konflikt, učí se je rozpoznávat, analyzovat a hledat společné řešení. Od pojmů pak přechází ke konkrétním situacím.

Metodika vede žáky přístupnou formou k občanské aktivitě. Učí se rozpoznávat konflikty ve svém okolí, formulovat postoje všech znepřátelených stran a navrhovat řešení (nejen ekologických) problémů. Jinými slovy, žáci nejprve zmapují problém a zjišťují názory různých skupin – potenciální názorové strany konfliktu. Na základě toho, co zjistí, se rozhodnou, jak kreativně podpořit řešení konfliktní situace. Stanoví si cíl a naplánují, jak k němu dojít.

Dostanete certifikát o absolvování semináře – seminář je akreditován MŠMT

Přihlaste se ZDE

Výsledky práce s ročním plánem vychází z doporučených očekávaných výstupů pro průřezové téma Environmentální výchova vytvořené k RVP pro ZV.

A co na novou metodiku říkají učitelé? „Metodika mi dala kvalitní know-how ve velmi důležité oblasti; domnívám se, že pro život člověka snad nejdůležitější; a tou je komunikace. Postrádal jsem dosud kvalitní didaktický materiál, který by se věnoval tématu konfliktu a komunikace s potenciálem oslovit žáky. Nepochybně přínosné též je, že učiteli dává do rukou nástroj, který žáky může vést k jednání s konkrétním dopadem. A právě to považuji za nejdůležitější, protože se tak dostáváme do situace, kdy se věci ve škole nedělají „jen jako", ale žáci se stávají aktivní součástí společenství a mohou zakusit, jaké to je "něco udělat", něco, co má reálný dopad“, říká pan učitel Sedláček ze ZŠ Vsetín, Rokytnice.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!