Semináře "Osmáci ve-při" aneb metodika zvládání konfliktů

Seznamte se s novou metodikou pro 8. ročník ZŠ.

Semináře proběhnou:

2.12. v Tereze v Praze (Haštalská 17)

8.12. v Lipce, Brno (Kamenná 20)

Pojďte na osmáky od lesa! Jak to vypadá, když jsou lidé ve-při? Nový roční plán programu Les ve škole pro osmý ročník základních škol nabádá osmáky k řešení problémů a konfliktů – nejen v lese. Na začátku metodiky se žáci seznámí s pojmy problém a konflikt, učí se je rozpoznávat, analyzovat a hledat společné řešení. Od pojmů pak přechází ke konkrétním situacím.

Metodika vede žáky přístupnou formou k občanské aktivitě. Učí se rozpoznávat konflikty ve svém okolí, formulovat postoje všech znepřátelených stran a navrhovat řešení (nejen ekologických) problémů. Jinými slovy, žáci nejprve zmapují problém a zjišťují názory různých skupin – potenciální názorové strany konfliktu. Na základě toho, co zjistí, se rozhodnou, jak kreativně podpořit řešení konfliktní situace. Stanoví si cíl a naplánují, jak k němu dojít.

Dostanete certifikát o absolvování semináře – seminář je akreditován MŠMT

Přihlaste se ZDE

Výsledky práce s ročním plánem vychází z doporučených očekávaných výstupů pro průřezové téma Environmentální výchova vytvořené k RVP pro ZV.

A co na novou metodiku říkají učitelé? „Metodika mi dala kvalitní know-how ve velmi důležité oblasti; domnívám se, že pro život člověka snad nejdůležitější; a tou je komunikace. Postrádal jsem dosud kvalitní didaktický materiál, který by se věnoval tématu konfliktu a komunikace s potenciálem oslovit žáky. Nepochybně přínosné též je, že učiteli dává do rukou nástroj, který žáky může vést k jednání s konkrétním dopadem. A právě to považuji za nejdůležitější, protože se tak dostáváme do situace, kdy se věci ve škole nedělají „jen jako", ale žáci se stávají aktivní součástí společenství a mohou zakusit, jaké to je "něco udělat", něco, co má reálný dopad“, říká pan učitel Sedláček ze ZŠ Vsetín, Rokytnice.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky